För många sängar i Försvarsmakten?

logement.jpgPå Svd Brännpunkt ger generalmajor Sverker Göransson och konteramiral Jörgen Ericsson en lång och utförlig replik åt Allan Widmans inlägg den 28/10. Var själv ute och övade den dagen då Widmans inlägg publicerades, det tåget missade jag allt.
Men han menar att fler regementen bör läggas ner och att försvaret har 7000 sängar för mycket. Detta är en grov förenkling menar Göransson och Ericsson och skriver att det fortfarande finns en del grundläggande frågor om försvaret som måste besvaras. En av dessa är vad det skall vara till för, först när frågor som dessa har blivit klarlagda kan försvaret utformas.

”Som anställda i Försvarsmakten välkomnar vi en försvarsdebatt. Men vi anser att våra folkvalda politiker bör hantera frågorna i rätt ordning” skriver de båda officerarna…..
Ja säger jag, en försvarsdebatt är välkommen……och med fler militärer.

Annonser

2 responses to “För många sängar i Försvarsmakten?

  1. Det märkliga med Alla W är att han besöker, lyssnar, nickar, ler förnumstigt och tackar. Sen går det ett tag och när han skriver ngt är det exakt 180 grader off. Och han ska dessutom vara RO? Vojne, vojne…

    Var finns alla dessa överflödiga sängar (eller rättare – logementsplatser)? Inser karln möjligen att stridsgruppen faktiskt är förlagd under termin tre (och fyra, tills de är insatta)?

    Och Annika N säger att hon är ute och reser – so what else is new?

  2. preved krosav4eg