Vapenexporten till Saudiarabien och Pakistan

Det är lite si och så just nu med den svenska exporten av krigsmateriel till två länder i Mellanöstern. Alldeles nylgen fick Saab och Hägglunds tillstånd att utföra demonstrationer i Saudiarabien, ett land där mänskliga rättigheter kränks. Handelsminister Ewa Björling uppger att regeringen ännu inte tagit ställning till om det skall leda till någon affär eller inte. Hon säger också att Saudiarabien ligger någonstans i mitten på skalan vad gäller kräningar av de mänskliga rättigheterna.

Nu kräver Birgitta Ohlsson(fp) att vapenexporten till Pakistan stoppas på grund av President Musharrafs undantagstillstånd, vilket enligt henne har lett till arresterandet av 700 jurister och stormandet av högsta domstolen Karachi. Den svenska vapenexporten till Pakistan var år 2006 värd till 1,2 miljarder kronor.
”Enligt det svenska regelverket bör vapenexport inte beviljas om det förekommer inre väpnade oroligheter eller omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter i landet, inga av dessa kriterier är i dag uppfyllda när det gäller Pakistan” säger Ohlsson.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.