Försvarsutskottets socialdemokrater reser iväg

Det händer mycket inom försvarspolitiken just nu, inte minst verkar det resas. Annika Nordgren Christensen skiver på sin blogg att försvarsberedningen är ute på långfärd till Beijing, Los Angeles och Washington. De återkommer till Sverige den 11 november.

Men i Motala tidning går följande att läsa ”Regeringens hantering av försvars- och säkerhetspolitiken inger oro. I praktiken har regeringen Reinfeldt föreslagit åtgärder som innebär att vi lägger ned stora delar av Sveriges marina förmåga..//..Genom regeringen Reinfeldts agerande så riskerar vi att förlora kompetensen att skydda Sveriges långa kust och förhindra hot under vattnet och på ytan från såväl organiserad brottslighet som militära angrepp”.

Orden kommer från fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter Anders Karlsson, ordförande i försvarsutskottet, Peter Jonsson vice gruppledare för socialdemokraterna i försvarsutskottet, Michael Hagberg, ledamot i försvarsutskottet och Sonia Karlsson, vice gruppledare för socialdemokraterna i finansutskottet. De skriver i artikeln att socialdemokraterna i försvarsutskottet idag påbörjar en resa land och rike runt, en säkerhetsturné som skall gå till tolv olika platser. Syftet är att inhämta kunskap och lyfta säkerhets- och försvarsfrågor på ett bredare plan. Sveriges säkerhet är mer än försvarsmakten.

”Detta är ett oansvarigt agerande och försvarsminister Tolgfors riskerar att fastna med skägget i brevlådan. Först när vi klarlagt vilka hot Sverige kan möta i framtiden kan vi avgöra vilka kompetenser vi behöver såväl under som över vatten. Alla förändringar av vårt försvar måste föregås av både debatt och en ordentlig analys. Vi socialdemokrater vill till skillnad från regeringens förhastade beslut invänta Försvarsmaktens och Försvarsberedningens underlag. Därefter gör vi en ny analys som vi bygger våra ställningstaganden på. Detta är det enda logiska och ansvarsfulla arbetssättet. Vi socialdemokrater menar att det sannolikt går att göra ytterligare besparingar på försvarsanslaget i framtiden..//..Det är olyckligt att regeringen förhåller sig så kallsinnigt till Mona Sahlins initiativ till en partiledaröverläggning om försvars- och säkerhetspolitiken, det gynnar inte Sverige”.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.