Digital Jihad

netwar.jpgFör lite över två veckor sedan skall tydligen webbsidor med Al-Qaida anknytning ha uppmanat till ett slags elektroniskt heligt krig. Deras verktyg kallas enligt uppgifter för Electronic Jihad 2.0 och är ett gör-det-själv kit, som (bild redigerad av bloggaren) även den mest tekniskt okunnige skall kunna använda i Internetkrig. Men ingen attack skedde. Rykten om storskaliga cyberjihad-attacker har florerat flitigt, men hittills har inga skett.

Men terroristerna är dock aktiva på Internet på andra sätt. De kanske inte attackerar men hackar dock desto mer och sätter upp webbsidor i propagandasyfte. I juli rapporterade The Economist om gripandet av Al-Qaedas mest berömda webbmaster. Han kallade sig själv för Irhabi007, vilket var en hybrid av det arabiska ordet för ”terrorist” och James Bonds täcknamn. Denne Irhabi007 gick i täten för all Jihad på Internet.

Internet är det ultimata stället för olika intressegrupper och sällskap samt den illa beryktade Undergroundwebben (med sina virtuella vapenbutiker, red-light-distrikt, opiumhålor och annat) att husera på. Men framförallt för terroristers verksamhet. Det finns ingen som styr och kontrollerar Internet i dagsläget och inga hållbara lagar.

Irhabi007 konstruerade olika tekniker som möjliggjorde för talibanerna att sätta upp virtuella skolor, militära träningsläger och effektiva propagandamaskiner på Internet. Antalet webbsidor som öppet propagerar för Jihad har ökat lavinartat. År 2000 fanns det endast en handfull av dem, men idag existerar tusentals. En del av dem är helt och hållet militanta. På dessa sidor går det att titta på filmer och ladda ner böcker och manualer som visar hur vapen hanteras, bomber tillverkas, hur gifter blandas etc. Sidorna är omöjliga att stoppa. Om en sida stängs ner, öppnas den igen på en helt annan server. Men det är beräknat att uppskattningsvis 60% av alla Jihadwebbar inte har inslag av det krigiska, utan de är mer ideologiskt inriktade. Internet är något av ett slags öppet univeristet för jihadister. 

Ett av Irhabis mest specktakulära projekt var skapandet av en webbsida som han hoppades kunna konkurrera ut YouTube. Han döpte denna till Youbombit.com och på denna gick det att titta på samt ladda upp jihadvideos.

Annonser