Marinen måste spara

rojare.jpgMarinen kan komma att tvingas spara runt 100 miljoner kronor nästa år. I dagsläget ligger budgeten på 2,5 miljarder, varav det mesta utgörs av fasta kostnader som är svåra att påverka. Rörliga kostnader har den fördelen att de är flexibla och lätta att flytta.
Den minskade budgeten kan innebära att övningar ställs in och att de värnpliktiga får mindre tid till sjöss. Trots detta skall de bli fullt utbildade. Redan nu är det säkert att deltagandet i övningen ”Flag Officers Training” i England inte blir av. Samtidigt finns det stora sparkrav på materielsidan och tankar kring att satsa på nästa generations ubåtar istället för ytstridsfartyg.
”Vi måste visa omgivningen vilken nytta man har av marinen, även under fredstid. Man slutar inte betala en brandförsäkring för att det inte brinner. Vi befinner oss i en turbulent tid säger” säger marinchefen Anders Grenstad.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.