De militära utgifterna ökar i världen

worldsoldier.jpgDe summor som världen lägger ner på att rusta upp har ökat och kommer att fortsätta öka. Det förutspår Jane´s Defence Weekly. I dagsläget lägger 76 studerade länder ner sammanlagt över 1 trilljon dollar på sina respektiva försvarsmakter. I topp ligger USA med en budget som           (bild redigerad av bloggaren) sannolikt kommer att öka på grund av Irakkriget. I västeuropa har de också stigit men inte lika snabbt. Utvecklingen går långsamt och beror på politiska och demografiska förändrigar vilket lett till att pengarna läggs på helt andra intresseområden.

Mönstret ser ut enligt följande. USA är ansvarigt för hälften av av världens militära utgifter. Utanför USA står 20 länder för runt 80% av de resterande utgifterna. Sju av dessa är europeiska, sex asiatiska, fyra i mellanöstern, två i sydamerika samt Australien och Ryssland. Varje region domineras av ett eller två länder. I Europa är det  Storbritannien och Frankrike som har de största försvarsbudgetarna respektive Japan och Kina i Asien. Ryssland dominerar bland de f.d. sovjetstaterna.

Att identifiera vilka länder som lägger mest resurser på sina försvarsmakten och var dessa sannolikt kommer att öka, är givetvis viktigt för vapenindustrin. Av de 20 studerade länderna är det klart att i fem av dem kommer utgifterna att öka fram till år 2010. Dessa är Ryssland, Kina, Sydkorea, Indien och Saudi Arabien. Dessa kommer tillsammans att växa med 30% under de kommande tre åren med Ryssland i topp. Totalsumman beräknas bli över 55 miljarder dollar. 

Annonser

One response to “De militära utgifterna ökar i världen

  1. Rusta eller dö… Si vis pacem, para bellum.