NBG är Ad Omnia Paratus

nbg.jpg”Idé blir till verklighet – Nordic Battlegroup redo för insats”, så lyder rubriken till ÖB:s nyhetsbrev. Under slutövningen bevisade styrkan att den är redo för att lösa sina uppgifter i EU:s tjänst. Både ÖB och brigadgeneral Karl Engelbrektsson är nöjda med resultatet. Problem med materiel kvarstår dock, men den tillförs i ökad takt. De saknade helikoptrarna anländer i april.

NBG är som ÖB beskriver det i sitt nyhetsbrev en försvarsmakt i miniatyr, men ”med expeditionär förmåga och hög beredskap”. Den är multinationell och påminner på sätt och vis om de stora arméerna under 30-åriga kriget. Dessa var också multinationella till sin karaktär och skulle trots mångspråkighet och kulturella skillnader hållas ihop. Kunde våra förfäder det konsttricket, kan väl vi också. NBG består av totalt 2850 soldater från nästan 30 olika regementen och flottiljer i fem olika länder.

Den multinationella ramen är enligt ÖB viktig för Sverige av flera skäl. Dels kommer Sverige att stärka sin position i det militära samarbetet inom EU, dels får vi möjligheter att göra saker som annars skulle varit näst intill omöjliga att genomföra på nationell nivå. Genom internationell samverkan erhåller vi erfarenheter och kunnande som annars skulle gått förlorade eller aldrig förvärvats.  Stridgruppen har varit en stor utmaning för hela Försvarsmakten, i stort sett alla dess delar har berörts. Under dess beredskapsperiod kommer ytterligare utbildning och övningar samt kompletteringar av utrustning att ske.

NBG kommer inte heller att stå ensamt, en motsvarande spanskledd styrka kommer att finnas i beredskap. Sen får vi ju inte glömma hela uppdragsgivaren EU.

NBG är med andra ord så Ad Omnia Paratus som det kan bli.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.