Besparingarna fortsätter

Det är inte bara Marinen som får dra ner på de rörliga kostanderna och ställa in övningar. Under år 2008 skall Trängregementet (T2), P4 i Skövde och K3 i Karlsborg ska spara över 40 miljoner kronor. För T2 blir det en utmanande nedskäring på 35% av de rörliga kostnaderna. Hur mycket det rör sig om bland de övriga är oklart. Detta får till följd att flera större övningar inte blir av. Men soldaterna skall ändå bli så fulgott utbildade att de kan skickas till Utlandsstyrkorna. Ambitionsnivån på officerarnas utbildning och träning kommer att sänkas. Det finns en oro att Nordic Battlegroup drabbas av besparingarna.

Även Flyget får minska. Flygflottiljen F7 Såtenäs får färre antal flygtimmar nästa år, vilket påverkar utbildningstakten av piloter till JAS-Gripen.

Annonser

5 responses to “Besparingarna fortsätter

 1. Försvaret går in i nästa verksamhetsår med ett överdrag från i år på över en halv miljard – ingen kan idag säga hur mycket. För nästa år finns en överbudgetering på nästan en miljard, plus att en överföring från materielanslaget redan är intecknad – utan att man vet om man får den. För nästa budgetår krävs således en besparing på o,5 – 1, 9 miljarder för att få budgeten att gå ihop.
  Saken är ganska klar. Försvarsmakten har ett klart systemfel vad avser planering, budgetering och kostnadsuppföljning.
  En av orsakterna är att NBG har fått vad de pekat på under det gångna året. Kanske inte på rätt nivå eller rätt ställen, men ändå…
  NBG kommer att fungera. Om den kommer att åka ut före 30/6 – det är en helt annan sak….

 2. Försvarsmaktens största problem, så som jag har sett det och även diskuterat med andra….är att den saknar en vision.

  Pengar är viktigt, ja, men än viktigare är en vision, utan visioner och idéer är man fattigare än någonsin….i anden.

 3. Vision har man väl – men realistisk? Paniken har inget med anslagsfördelningen att göra. Detta är ett för FM internt strukturproblem.

 4. Hur ser visionen ut? Majoren säger att ”det har man väl”….men jag har hört andra säga att en sådan är obefintlig.