Marinens chefer i protest

Att marinen måste spara 100 miljoner nästa år är redan känt. Nu vänder sig sex höga marinchefer mot regeringens försvarspolitik. De menar att de minskningar av försvarsets resurser som regeringen förordnat riskerar att sätta rikets säkerhet på spel. Men för övrigt instämmer de i analysen om de globala hoten och de internationella insatserna. Historien lär oss dock att kriser inträffat fortare än vi tror. Det räcker med att titta på de båda världskrigen. Konflikter i norra Europa kommer alltid att involvera en marin dimension.

På frågan om Alliansens politik äventyrar säkerheten svarar Peter Nordbeck, chef för marinledningen 1994-1998 ”Ja, inte i närtid, utan det är den långsiktiga utvecklingen som oroar. Många yngre officerare är oroade, men ändå förs nästan ingen försvarsdebatt. Någon måste säga ifrån i en så oerhört viktig fråga”.

Annonser

One response to “Marinens chefer i protest

  1. Egenintresset ljuger inte…