Fältpsykologer saknas

Att det saknas psykologer som är utbildade för att ta hand om soldater på plats eller hemma, är känt sedan tidigare. Senast jag hörde om det var på ett seminarium om veteranpolitik arrangerat av försvarsutskottets Allan Widman. Han kräver att missionspsykologer omgående ansluts till styrkorna. Men finns lämpliga sådana att tillgå? En vanlig civil psykolog räcker inte till. Det krävs specialutbildning för militär- eller krigspsykologer, helst skall de själva ha varit soldater eller sett krig och strider på riktigt. De måste även tala ”samma språk” som soldaterna.

Var åttonde svensk soldat som kommit tillbaka från Afghanistan under hösten har drabbats av så svåra psykologiska problem att en utredning varit nödvändig. Men trots detta har inte Försvarsmakten en enda utlandsplacerad psykolog. Fältpräster finns, men det är inte samma sak. Alla är inte troende eller kanske inte vill prata med en präst. Vill man absolut ha en psykolog finns denna endast hemma i Sverige och nås per telefon. I andra länders försvars reser oftast alltid en psykolog med förbandet. Avsaknandet av psykologer kan få allvarliga konsekvenser.

Annonser

4 responses to “Fältpsykologer saknas

  1. ”Vi har ett jätte häftigt förband här, det är så häftigt så vi inte har råd att använda det.”
    Försvarets schizofreni börjar sprida sig mot politikerna tror jag…

  2. Rapporterna stämmer – som vanligt – inte. Var åttonde soldat – av 230 hemvändande – har begärt uppföljning i form av kontroll för att konstatera om de behöver fortsatt stöd. Huvuddelen lider av enklare fysiska symptom – muskelvärk eller ryggbesvär. Tre soldater kommer att får fortsatt stöd i form av samtalsterapi. Fyra har besvär av fysisk karaktär. Detta utfall avviker inte från tidigare erfarenheter.
    Slutsats: tro inte på ”Balla fakta” eller ”Uppdrag förvanskning”. Särskilt inte när det gäller militära frågor.

  3. Men Major….om man nu vill ha tag i korrekta uppgifter, var vänder man sig då. Jag börjar bli trött på att mot min vilja sväva i osäkerhet när jag skriver.

  4. Gå till källan. Misstro bearbetningen. Om STV säger en sak, utgå från att motsatsen är sann.