Knarket slår ut brittiska bataljoner

brittiska.gifI sin tidsskrift skriver Försvarstankesmedjan Royal United Services Institute (RUSI) att under förra året fastnade 769 brittiska soldater i narkotika kontroller. Det är fler antal soldater än de som dödas eller skadas svårt i krigen i Afghanistan och Irak. Det illegala narkotikamissbruket slår med andra ord ut en brittiska bataljon per år. Missbruket har dessutom fyrfaldigats sedan år 2003.
En talesman från försvarsdepartementet avvisade påståendena om att antalet upptäckta fall av missbruk skulle ha något med Storbritanniens militära engagemant i de båda länderna. Han försvarade även de militära insatserna mot narkotikan.

Annonser

8 responses to “Knarket slår ut brittiska bataljoner

 1. Varför man nu skall sparka en soldat för att han röker lite hampa när han är hemma på permision.

 2. Men hur är det med spriten då?

 3. Jag har kollat de där siffrorna och tycker inte att de är spektakulära på något vis.

  Storbritanniens väpnade styrkor omfattar 430 000 man (och kvinnor). De 769 som reagerat positivt på provtagningar motsvarar inte ens en femtedels procent – och vad gäller kokainet handlar det uppenbarligen om en tjugondels procent av krigsmaktens anställda (det är nämligen kokainbruket som fyrfaldigats – inte narkotika bruket i stort. Det har bara ökat från 517 fall, 2003 till 769 fall i år).

  Talesmannen som sade att den ökning som trots allt skett inte kunde hänföras till operationerna i Irak och Afghanistan har förmodligen helt rätt – eftersom det inte föreligger någon skillnad i ökning mellan de som tjänstgjort utomlands och de som varit hemma.

  Det finns dock en utveckling som är så positiv att den helt trumfar över det lilla antal som tycks nyttja droger och det är minskningen av tobaksrökandet som gått ned från 60 procent till 18 procent på tjugo år inom krigsmakten.

  Tobak försämrar inte bara den fysiska konditionen och utgör även på andra sätt en säkerhetsrisk i fält – det är på lång sikt en oändligt mycket större mansdråpare än någonsin narkotika…

  (säger Krigsbloggen som röker ett paket Camel utan filter varje dag…. mea maxima culpa.)

  Lite perspektiv får man om man tittar på erfarenheterna bland britterna i stort. I den senaste stora undersökningen av narkotikaerfarenheter bland engelsmän och walesare i ålderskohorten 16-29 år hade 25. procent någon gång provat narkotika.

 4. Ungefär som när man på 70-talet sa att amerikanska armén i Vietnam var neddrogad – bland värnpliktiga var narkotikamissbruket strax under populationen i stort. Och långt under college-populationen. Men ingen talade någonsin om neddrogade krigsmotståndare. Möjligen med undantag av George Wallace…
  Och Militärreflexioner har rätt – spriten är ett större problem.

 5. Är det någon som skulle kunna berätta mer om spriten? Sprit har enligt min uppfattning alltid varit ett problem i alla arméer. Det var väl därför som fylla och fylleslagsmål bestraffades så hårt…spöstraff etc. Det här med droger och knark är ett senare fenomen.

 6. Spriten? Enda problemet är väl att jumfrun med brännvin som serverades till frukost inom svenska armén drogs in 1856 efter storlägret på Axvall. Normännen, våra unionsbröder, serverades kaffe, vilket nogsamt noterades av våra intendenter (bean counters?). Tack Norge!
  Hur länge ”Alle mans rom” var giltigt i Royal Navy vet jag inte, troligen försvann det samtidigt med elektronrörets införande…

 7. Sista dagen sjömännen fick sin ”pusser’s rum” var på eftermiddagen (”då solen gått över rånocken”), den 31 juli, 1970.

  ”The tot” – ransonen – uppgick till 1/8 pint rom per man och dag.

  Den ersattes med en ”extra” ranson öl – så att mängden öl sjömännen får numera motsvarar tre svenska burkar starköl…

  Skål, på er.

 8. extra: 1/8 pint rom motsvarar ganska precis en svensk jungfru (eller ”gumma” som vi säger i Stockholm…)