Odenberg summerar situationen

odenberg.gif”Idag har vi nästan inga pengar kvar till nationella försvarsuppgifter” skriver förre försvarsminister Mikael Odenberg på DN Debatt. Han beskriver sin efterträdare Sten Tolgfors som ”uppenabrligen okunnig” vad gäller finansdepartementets språkbruk som liknar det socialdemokratiska. Han ger även ris och ros åt försvarsberedningens analys. Den har gjort en politiskt korrekt bild av klimatihotet och analysen av Rysslands utveckling är ”balanserad”. ”Analysen ger stöd för omställningen från ett invasionsförsvar i förråd till ett insatsförsvar i användning, men det goda säkerhetspolitiska läget innebär inte ett löfte om evig fred” skriver Odenberg.

Problemet i nuläget är att Regeringen slagit fast nya besparingar som helt plötsligt inte skall bli av under den här mandatperioden, innan en vision och uppgift för Försvarsmakten blivit detsamma. Vårt försvar behöver först en klar och tydlig vision som vilken annan organisation som helst. Vissa frågor borde också ha diskuterats och diskuteras mer än de gör nu, vilket Odenberg framhåller i sin debattartikel ”Vi är fullvärdiga medlemmar i EU och ”hangarounds” i Nato men vågar inte prata om saken”. Vårt försvar är för livsviktigt och fundamentalt för vår och andras säkerhet för att bli förvandlat till en politisk lekboll.  Vidare skriver Odenberg ”Det är materiel, personal och utbildning som tillsammans ger försvaret dess operativa effekt. Det går inte att spara på materiel utan att det för följder för förband och soldater”.

Annonser

2 responses to “Odenberg summerar situationen

  1. Jag har en bestämd känsla av att Odenberg kommer att finnas kvar i den politiska hetluften länge. Garanterat gör han come back till nästa val också. I like!

  2. Karlen tycks ju fullt upptagen med att kacka i eget bo – man undrar varför. Som jag sagt förut – talet om Tomhylsan står för honom, inte någon inom FM.