Sverige sårbart för cyberattacker

cyberwar.jpgAtt Sverige har otillräckliga förberedelser mot cyberattacker har det ordats om tidigare. I ett pressmeddelande från KBM (Krisberedskapsmyndigheten) går det att hur vårt samhälles förmåga att kunna motstå angrepp liknande dem i Estland studerats. Undersökningen har visat att Sverige skulle ha svårare än Estland att snabbt ta fram en överblick vid nätangrepp. Även rutiner saknas för hur sådana angrepp skall hanteras. Med tanke på hur allt mer beroende vårt samhälle är av en fungerande IT-infrastruktur är det en fråga att ta på största allvar.
”Vår beredskap för att motstå omfattande nätangrepp behöver förstärkas. Det ser vi tydligt i dag. Behovet ökar dessutom i takt med att fler samhällstjänster läggs på internet. Ur ett krisberedskapsperspektiv är denna fråga central. Vi studerar den ingående och räknar med att kunna lämna mer konkreta förslag till regeringen i mars nästa år”  säger Ingvar Hellquist vid KBM.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.