Gasledningen och Sveriges tre val

gasled.jpgOm Gazprom får tillstånd att bygga den omtalade gasledningen Nord Stream, vad skall Sverige göra då? Om detta skriver Rutger Palmstierna på Svd Brännpunkt. Han menar att vi har tre alternativ: militär upprustning, Natoanslutning eller otryggt säkerhetssamarbete med Ryssland. Vad skall vi välja?

Gasledningen i Östersjön har blivit hårt ifrågasatt inte minst ur miljömässig synpunkt, även politiska relationer mellan länderna runtomkring denna och hur dessa kommer att påverkas har varit på tapeten. Men det som kanske gör gasledningen till ett extra hett ämne är det faktum att den utgör ett instrument för ryska utrikespolitiska ambitioner. Energi är ett av Rysslands effektivaste vapen på den internationella politksa arenan. Nord Streams huvudägare är Gaz­prom vars huvudägare i sin tur är ryska staten och den ryske presidentens innersta krets.

”Även om hotbilden idag är lugn vet vi inget om hur den ser ut på andra sidan Östersjön om ett år­tionde eller två – och gasledningen kan förmodas bestå under det närmaste halvseklet. Detta är den stora ryska ut­maning­en mot Sverige; gas­ledningens säkerhetspolitiska ­instabilitet.” skriver Palmstierna. Han nämner också att den ryska flottan i somras expolaterade Östersjöns botten för den framtida gasledningen. Men det är klart att huvudägaren Gazprom anförtror ett sådan uppdrag åt sitt eget lands flotta. Den svenska marinen har besparingskrav över sig och skall börja samarbeta med den finska. Det ligger så mycket skarpa minor från två världskrig, skrot och vrak på botten att det inte är klokt. Någon måste börja röja där, gasledning eller inte……. 

Så har vi de tre alternativen:
• Upprustning av flottan och kustbevakningen för att effektivt kunna upprätthålla svensk lag och ordning i zonen.
• I stället ansluta Sverige till Nato för att stärka denna för­måga.
• Att bli utsatt för ryska krav på att inleda samarbete med ­ryska myndig­heter för att upprätt­hålla lag och ordning i en skydds­zon omkring gasledningen.

Men vår flotta skall ju rustas ner…..eller hur blir det egentligen? Nato tycks ingen riktigt vilja veta av…..och inte heller Ryssland. Hur skall vi nu ha det?

Annonser

Kommentarer inaktiverade.