Kontraktsoldater och mer internationellt samarbete

Just nu pågår fyra olika utredingar om Sveriges framtida försvar. Fram till juni skall försvarsberedningen analysera det som kommits fram till under december. Pliktverket tillsammans med representanter ur Riksdagen utreder värnplikten vilket pågår fram till slutet av januari 2009. En grupp bestående av representanter från allianspartierna under ledning av försvarsdepartementet skall utreda och komma fram med förslag till vilka egenutvecklade vapensystem som ryms i de framtida budgetarna och vad som kan köpas in från utlandet. Detta kommer att pågå fram till juni 2008. I själva regeringen sitter också en grupp som även den öeds av försvarsdepartementet och utarbetar en strategi för den svenska försvarsindustrin. Den beräknas bli klar till hösten 2008.

ÖB Håkan Syrén vill att värnplikten avskaffas under fredstid och istället ha soldater anställda under kontrakt. Det innebär att grundutbildningen genomförs på frivillig basis och att soldaterna därefter kan bli anställda en kortare tid, tre till fem år. De kan även skriva kontrakt och vara hemma och arbeta civilt men kan bli inkallade vid behov. Runt 4.500 personer utbildas årligen enligt detta förslag och kan därefter sättas in var som helst i världen.

Idag finns är 65.000 personer anställda i Försvarsmakten. Enligt ÖB:s plan ska siffran ligga på runt 47.000 och arbeta mer effektivt. En del tjänster kommer att försvainna vid olika myndigheter. En av dem är Försvarets Materielverk, FMV. ÖB vill även se ett fördjupat nordiskt samarbete, inte minst vad gäller gemensamma vapeninköp och utbildningar.
Försvarsminister Sten Tolgfors anser att förslaget om vilande pliktlag är bra. ”Men vi ska inte ha en yrkesarmé, där det blir en livstidsuppgift att vara soldat” säger han.

Annonser

2 responses to “Kontraktsoldater och mer internationellt samarbete

  1. Har svårt att förstå varför det verkar vara så hemskt med en yrkesarmé. Tror politiker att risken för krig blir större eller vad är det frågan om?

    Hur som helst så är det ingen förlust om FMV läggs ner. Då kanske det blir lite ordning på mtrlinköpen i framtiden. FMLog skulle också behöva sig en törn så att de lär sig att inte bli av med containrar eller slarva med transporter.

  2. FMLOG och FortV är betydligt större belastningar än FMV. Återgå till att låta varje föband lösa uppgifterna på låg nivå istället för att centralisera och ineffektivisera.