Carl Bildt om nordisk säkerhetspolitik

Igår skrev utrikesminister Carl Bildt en mycket intresseväckande artikel i DN om europeisk och nordisk säkerhetspolitik. Idag kommenterar hand den vidare på sin blogg. Vad som är mest värt att ägna en stunds fundering åt är tanken att involvera övriga länder i östersjöregionen i det nordiska säkerhetssamarbetet. Bildt menar att tonen har varit stark nordenorienterat, vilket är sant, perspektivet bör breddas. Vi närmar oss EU i allt större takt och det är inte otänkbart att involvera de baltiska regionerna. De är även de våra närmaste grannar som vi delar en gemensam historia med. Östersjön kan komma att få en ännu hetare strategisk betydelse än nu, speciellt om gasledningen blir realitet. Att samarbeta i övervakandet av dess vågor är viktigare än någonsin. Sverige och Finland har redan tagit ett starkt kliv i riktningen mot detta.

Annonser

One response to “Carl Bildt om nordisk säkerhetspolitik

  1. En gasledning påverkar inte sakfrågan. De som är neg till gasledningen försöker göra den till en politisk strategisk ledning. Doesn’t matter!