Svd avslöjar: Försvaret är i djup ekonomisk kris

Idag skriver Svd om ”den ekonomiska krisen” i Försvarsmakten som väckt inte så lite ont blod på sista tiden….åtminstone från en utomstående betraktares håll sett. ”SvD kan idag avslöja att försvarets ekonomi är i djup kris. För att komma ur den diskuterar den högsta försvarsledningen flera mycket drastiska alternativ. Orsaken är att driften av försvaret enligt SvD:s källor enbart i år kostar 1–1,5 miljarder kronor mer än budgeterat” skriver tidningen.

De ekonomiska problemen är ingen nyhet i sig. Men någotning måste göras nu under det här året. Annars riskerar det att bli ett underskott på cirka 1,2 miljarder kronor när år 2009 tågar in, 1,5 miljarder kronor 2010 och sedan 1,9 miljarder kronor 2011. De åtgärder som övervägs hos försvarsledningen just är enligt Svd:

– Nordic Battle Group (NBG) står i beredskap för EU:s räkning fram till juli. 1500 soldater har kontrakt till november. De kan nu sägas upp i förtid för att sändas hem i augusti, det skulle spara 300 miljoner.
– Jaspiloterna får inte flyga – 40 procent av piloterna får noll flygtimmar. Hälften av Jasplanen läggs i malpåse.
– Lägre ambitioner införs för armén. Soldaterna kommer endast att kunna försvara sig själva och slåss i pluton (30 man) inom ett kompani (130 man) men inte i större förband.
– Arméns nya tre-terminssystem ifrågasätts. Värnpliktiga som utbildas i år på I19 i Boden, P4 i Skövde och P7 utanför Lund skulle ha anställts och bildat en bataljon för framtida internationella insatser 2009. Men nu kan tredje terminen ställas in.
– Regeringen har anmält cirka 15 förband, med bland annat ubåtar och Jasplan, för tjänst för EU och Nato. De har idag 30 dagars beredskap men den kan sänkas till 90 dagar, vilket dock kräver regeringsbeslut. Det sparar pengar men gör att styrkorna i praktiken inte kan rycka ut när de behövs.

Försvarsminister Sten Tolgfors uppger att han är överraskad om hur djup krisen inom försvaret verkligen är. Nu begär han en mer precis redovisning om hur pengarna egentligen hanteras. Denna begäran borde ha kommit lite tidigare, det får en att komma ihåg Lennart Olsens ord.

Annonser

3 responses to “Svd avslöjar: Försvaret är i djup ekonomisk kris

  1. Ingen fara! Vi gör en PR-film för 4 mille så löser det sig såklart, eller hur michael? 😀

  2. Istället för att diskutera dessa ”vem visste vad när” frågor borde man ägna sig åt huvudfrågan Huvudfrågan hur man ska göra för att öka produktiviteten i Försvarsmakten. Ett antal försvarsbeslut har misslyckats just på denna punkt. Besluten har lett till en radikalt minskad leverans men samtidigt har produktiviteten sjunkit.

  3. Vad är produktivitet i försvarshuvudtiteln?

    Huvudfrågan är ytterligare en annan, Jacob. Nämligen att FM i budgettermer rimligen måste betraktas som andra statliga verksamheter och disponera sin budget, inte behöva gå till kungs varje gång man vill överföra medel mellan verksamhets- och materielanslag, t ex.

    Den politiska nivån måste dessutom lära sig att man inte både kan tala om vad man vill ha och vad det får kosta. FM måste också sluta tacka och ta emot. ”Yes, Minister” må vara lustigt som komediserie, i verkligheten suger det, särskild bland oss på golvet.

    Vi måste oxå, liksom tyskarna blivit plågsamt varse, inse att internationella insatser kostar en faktor 10 jfrt med inrikes. Mera…