Värnplikten förkortas, kompetensen riskerar urholkas

ak5.jpgFör att klara den hårt ansträngda ekonomin förkortas värnplikten till tio månader. Av 7000 värnpliktiga får 6000 åka hem en månad tidigare. Flygvapnet får färre timmar i luften från 14 000 timmar till 7 500 timmar under året. Samma melodi är det även           (Foto taget av MR) inom marinen. Det har även speckulerats i huruvida soldaterna vid NBG skulle kallas hem i förtid, men deras anställning kommer inte att påverkas.

Läget till trots vill regeringen utöka de internationella insatserna. Men ”Ökade internationella uppgifter och minskade resurser, det låter sig helt enkelt inte långsiktigt förenas” varnar ÖB Håkan Syrén. Det är svårt att förutse kostnaderna för svensk trupp utomlands än hemma. Orsaken är att säkerhetsläget kan förändras snabbt, vilket vi alleles nyligen sett tydliga exempel på i Afghanistan.
De färre övningarna till trots menar Försvarsmaktens produktionschef Jan Salestrand att det kanske inte har så stor betydelse för den enskilde soldaten. Denne är inte lika beroende av samträning. Men ”det har större betydelse för de som ska leda förbanden och samträna systemen. Det är där som kompetensen urholkas” säger han.

Kanske ligger det mer i kommendören för Finlands försvarsmakt, amiral Juhani Kaskealas ord ”Ingen västeuropeisk stat förmår längre av kostnadsskäl upprätthålla ett självständigt försvar”. Vilket gör ett nordiskt militärt samarbete än mer angeläget, trots olikheterna mellan oss och våra närmaste grannländer.  

Annonser

One response to “Värnplikten förkortas, kompetensen riskerar urholkas

  1. Det militära samarbetet borde egentligen ha påbörjats redan i mitten av 90-talet. Varför kommer det igång så sent? Det är en logisk fortsättning på de första nordiska bataljonerna på balkan.

    Att det sen saknas pengar igen, ja det är väl relativt symptomatiskt för FM…