Ekonomistriden fortsätter

pengar.jpgIdag fredag träffar ÖB Håkan Syrén försvarsministern för att diskutera igenom det ekonomiska läget inom Försvarsmakten. Under mötet skall de grundläggande orsakerna till redovisas och vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas om Försvarsmakten inte får klartecken att omfördela ekonomiska medel från materielförsörjning till förbandsverksamhet.

Samtidigt har det stått mycket i tidningarna runt om i landet om det allvarliga läget. Bland de som drabbas hårdast av besparingarna är reservofficerarna. Dessa skall ersättas med inte fullt utbildade specialistbefäl. Inge-Bo Asplund från Svenska reservofficersförbundet (SVEROF) är kritisk ”Om försvaret inte utbildar några nya reservofficerare förloras på några års sikt en viktig specialistkompetens”. Sedan i tisdags kväll har marinförbanden i Karlskrona kämpar med de nya besparingarna. ”Det här är det värsta jag varit med om” säger marinchefen Anders Grenstad till Blekinge Läns Tidning. Marinen måste spara 140 miljoner kronor och hälften av pengarna tas från förbanden i Karlskrona.

Sydsvenskan rapporterar hur FM trots ansträngd ekonomi som bekant hyrde in soldater att gå Högvakt under julhelgen vid Stockholm Slott. Notan slutade på 6,5 miljoner. Men denna åtgärd var nödvändig eftersom det blev en tidslucka. Ledaren vis Nya Wermlands-Tidningen låter också göra sin röst hörd liknande Claes Arvidssons häromdagen ”I ena stunden talar politiker och militärer på Folk och Försvars konferens i Sälen varma för vårt insatsförsvar. I andra stunden är det dystra underskott och panikneddragningar som gäller. Antalet flygtimmar halveras, fartyg får segla bara på dagtid och värnpliktiga blir oanvändbara för internationella uppdrag då de inte får öva i större förband. Så hoppas ÖB på kort sikt lösa försvarets kostnadskris. Men på längre sikt – från och med nästa år – så krävs det mer resurser.Fast det lär han inte få. Signalerna från regeringen har varit motsatta – det skall sparas ännu mer. Men då får politikerna faktiskt ta sitt ansvar och skala ned på ambitionerna. Det duger inte att lasta på en massa uppgifter som det sedan inte ges medel för.”

Ingenting kan orsaka så hårda och bittra strider som pengar….. Vilken taktik skall användas nu?

Annonser

One response to “Ekonomistriden fortsätter

  1. Byråkratiskt motstånd d.v.s. slaviskt följa budgeten och regelverket. När anslaget i budgetkontot är slut vilar kontot tills det blir nytt budgetår, elller regeringen tillfört mera pengar. Endast den verksamhet som finns med i budgeten utförs. Ny verksamhet utförs endast om regerinen anslår medel.