Lågt förtroende för Försvarsmakten

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) har presenterat sina siffror från en som gjorde under november – december förr året. Mättningen gick ut på att undersök svenskarnas inställning till försvaret. 1102 personer utfrågades.

Resultatet visar på att förtroendet för Försvarsmakten inte är det bästa. Som bekant har en intensiv och omfattande debatt om vårt försvar rasat sedan sommaren. Men debatten har inte lett till att folket blivit säkrare eller mer positivt inställda till försvaret. Bara 29 procent anser att försvaret är ”i stort sett tillräckligt effektivt”. 24 procent anser att det är ”alltför ineffektivt”, 9 procent att det är ”mer effektivt än vad som är nödvändigt” medan 39 procent svarade att de är osäkra. Under förra mätningen som skedde hösten 2005, var andelen osäkra 32 procent.
Förtroendet är lågt. Försvarsmakten hamnar på 13:e plats i förtroendelistan över 17 olika institutioner. Bankerna, polisen, skatteverket, facket och andra går före.

Detta om detta. Men samtidigt har mätningen visat att svenskarna är mer positiva till att Sverige skall ingå i ett EU-försvar. Av de tillfrågade svarade 39 procent positivt medan 24 procent var negativa. Detta är bättre än inställningen till NATO även om motståndet minskat något. Idag är 34 procent negativa och 27 procent positiva till NATO. Förra mätningen gav utslaget 37-24 procent.

Det politiska läget ser ut enligt följande. Alla partier vill minska kostnaderna för försvaret, men skyller och grälar på varandra. Den hetsiga debatten har lett till en försvarsminsiters avgång och det har varit svajigt i försvarsberedningen och hårda ord har fyrats av i Riksdagen. Försvarsindustrin, högkvarteret, officersfacken m.fl. har legat på och försökt övertyga de förra om att öka de ekonomiska anslagen. Mitt i allt det här står vår Försvarsmakt.

Annonser

One response to “Lågt förtroende för Försvarsmakten

  1. När folk svarar på sådana där enkäter, vet de då vad de svarar på när de säger att de är ”positiva” till att slåss på EU:s sida, men ”negativa” till att slåss för Nato?

    Jag fattar faktiskt ”nada” och ”res nullius”…