Indiska försvaret behöver tusentals officerare

indiska.jpgDen indiska försvarsmakten är världens näst största. Men på senare år tampas den med ett allvarligt problem – officersbrist. Armén saknar 11,000 officerare som kan leda och träna rekryterna (Indien har inte värnplikt). Under de senaste tre åren har över 3000 officerare gått i tidig pernsion eller är på väg att hänga av sig uniformen för gott. Militärakademierna har inte ens chans att vaska fram tillräckligt med kompetenta ledare. Vid akademin i Dehradun är till exempel endast 86 av de 250 platserna tillsatta med kadetter.

General Deepak Kapoor ser allvarligt på detta och skyller mycket på Indiens goda ekonomi. Flottan och flyget har är inte lika drabbade av bristen som armén. Det är svårt att hitta lämpliga kandidater till officersutbildningarna. Hög utbildade indier tar hellre anställning vid IT-företagen än försvaret eftersom de tjänar hälften så mycket som en officerare. General Kapoor har föreslagit allmän värnplikt för att få bukt med problemet. Eller så måste lönerna höjas med det dubbla. Men även skolsystemet är en orsak. De som passerar uttagningarna till akademierna, är de högt priviligerade i samhället med utbildning.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.