Försvarsmakten omfördelar pengar

Försvarsmakten kommer inte att överskrida budgeten för år 2008. Igår begärdes tillstånd att låta omfördela 300 miljoner kronor från anslaget för materiel och anläggningar samt FoU till förbandsverksamheten. Totalt har försvarsmakten begärt att få omfördela 850 miljoner kronor. Idag ligger budgeten på 37,7 miljarder kronor och mer pengar kommer inte att begäras. Istället blir det omfördelningar orsakade av det ekonomiska läget.

Annonser

3 responses to “Försvarsmakten omfördelar pengar

  1. ”Försvarsmakten kommer inte att överskrida budgeten för år 2008.”

    Lite vågat att säga så i januari 😀

  2. I stort sätt alla tillfällen då det dragits in på försvarsbudgeten har förbanden lämnat tillbaka pengar vid årets slut. Så: vem drar över…?