Den indiska försvarsmakten

indiskaarmen.jpgDen indiska försvarsmakten går samma väg som övriga. Landets beväpnade styrkor försöker på alla sätt utvecklas till modern strategisk styrka med en utökad regional roll. Under de senaste fyra åren har 12 miljarder dollar lagts ner på materielinköp. Större delen av kvantiteten har importerats, en del har tillverkats på den egna marknaden. Man eftesträvar att ersätta all föråldrad materiel som går tillbaka till sovjettiden. Importberoendet har blivit en av den indiska försvarsmaktens svaga länkar, inte minst på sjösidan där Ryssland är den viktigaste inköpspartnern. Materielinköpen kommer att öka med det dubbla till mer än 30 miljarer dollar fram till år 2012. Det är också beräknat att summan kommer att ligga på 80 miljarder år 2022.

En prioritet för försvaret kommer att bli säkerheten kring landets olje- och gasimporter, vilka likt materielinköpen förväntas bli fördubblade fram till år 2012. Indiens ekonomi växer snabbt och likt Kina behöver den energi för att orka hålla takten. Osäkerheten kring grannländerna Kina och Pakistan som också har kärnvapen, gör moderniseringen av Indiens försvar än mer angelägen.

Men hindren är många och inte alltför lätta att lösa. En del är svåra för landet att påverka direkt. Till exempel är den övergripande försvarsplanen föråldrad och behöver förnyas. Att armén som är världen näst största med 1,2 miljoner soldater, dras med en enorm officersbrist är kännt sedan tidigare. Korruption och dödsskjutningar inom de egna leden är också ett problem. Det har hänt att missnöjda soldater skjutit ner sina officerare eller kamrater och i vissa fall även sig själva.

I flottan har beställningarna av nya ubåtar och stridsfartyg blivit försenade. Orsaken är byråkrati och importberoendet från Ryssland. Kostnaderna tenderar att rusa iväg och förhandlingarna tar lång tid. Detta är en frustrerande situation för Indien som ser grannlandet Kina kraftigt expandera sin flotta som även i vissa fall utmanar USA.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.