Pagrotsky och Borg kritiska till Försvarets ekonomi

Leif Pagrotsky har för inte så länge sedan uttalat sin egen förvåning över Försvarets ekonomi. Trots alla nedläggningar av regementen, minskningar av flygvapnet och flottan etc. så kostar det lika mycket som på 80-talet då Kalla Kriget fortfarande spred sin skugga över tillvaron. Man kan undra avrför en erfaren politiker på socialdemokratisk toppnivå som Pagrotsky, inte själv engagerade sig mer i frågan om rikets säkerhet. ”Det är klart att jag också får ta på mig självkritik, jag borde kanske ha engagerat mig mer och lärt mig bättre. Så här i efterhand finns kanske anledning till självkritik” blir hans eget svar.

Anders Borg är än mer hårdhänti sin kritik. Det var hans uttalande i sommras som satte igång den hetaste försvarsdebatten på mycket länge. ”I många fall har de ingått avtal och hanterat sin ekonomi på ett sätt som har gjort att man i princip har bevarat stora delar av de kostnader som man hade, trots att man minskat personal, förband och militära anläggningar. Den processen har skötts på ett sätt som man i efterhand måste säga har präglats av stora ekonomiska brister. Jag tror att vi nu först ska se hur ekonomin i försvaret faktiskt ser ut. Det är sådan oordning där att det måste vi först få en möjlighet att bedöma” säger Borg.

Vad är det egentligen med Försvarsmaktens bokföring som får politikerna att slita sig i håret? Finns det inga ekonomer som kan få bukt med den?

Annonser

2 responses to “Pagrotsky och Borg kritiska till Försvarets ekonomi

  1. Se där skillnaden mellan en politiker som bryr sig och en som bara sitter av tiden till sin pension. Heder åt Borg! Och sätt Paggan i skamvrån.

  2. En duglig kriksmakt planerar med ett perspektiv i decennier. En politiker planerar fram till nästa nyhetsprogram i TV. Kulturkrock!