”Vapenfixerade muskelpaket”

soldater.jpgSvaret på Körlofs debattartikel om könsneutral mönstringsplikt har inte låtit vänta på sig. På DN:s ledare använder Barbro Hedvall ordet ”besynnerlig” om både svensk försvarspolitik och insatsen i Tchad. Vi ska alltså behålla en pliktlag och en mönstringsapparat av samma slag som under det kalla kriget, när hela den manliga årskullen utbildades för invasionsförsvaret, men vi ska inte tillämpa den” skriver Hedvall och pekar även på försvarets budget som är svår att förstå sig på.

Hennes eget förslag är att helt lägga pliktlagen åt sidan, sluta med de dyra mönstringarna. I år mönstrade 135,000 personer och av dem får 7000 genomföra utbildning. Hedvall menar att Försvarsmakten kunde göra som andra verksamheter, rekrytera med annonser och lämplighetstest på det sättet når man även bättre ut till både män och kvinnor. Hedvall fortsätter med att Rädslan för att ett på det sättet rekryterat, professionellt försvar skulle leda till ett snett urval av vapenfixerade muskelpaket är obefogad, ja, närmast en oförskämdhet. För det är ju på det sättet Sveriges internationella styrkor satts samman från den första blå baskern”.

Annonser

One response to “”Vapenfixerade muskelpaket”

  1. Skillnaden är ju att de som rekryteras via annonser till utlandsstyrkorna redan har genomfört militär utbildning tidigare. Det som jag tror vi skulle gå miste om om vi släpper tvångsmönstringen är de personer som inte vet om de vill göra lumpen eller ej eller de som tror att de inte alls ska trivas men som verkligen utvecklas i det militära och som sedan fortsätter på den banan.

    Det finns några sådana exempel.