Den ryska vapenindustrin koncentreras

roso.jpgI december förra året lät President Putin skriva under en lag som först godkänts av Duman. Exakt hur den lyder framgår inte av artikeln i Jane’s Defence Weekly, men klart är att den konsoliderat den ryska vapenindustrin. Genom denna lag har alla Rysslands största företag inom industri, finans och teknologi enats under ett gemensamt paraply, ett staligt ägt konglomerat med namnet ”Rysk Teknologi” (Rossiiskiye Teknologii). I dess mitt står Rosobornonexport som har monopol på all rysk vapenexport.

Vad åtminstone Putin och åtminstone de som är involverade hoppas på med detta, är att ge den ryska försvarsindustrin nya muskler.Västerländska företag skall även få tal de av vinsten om de vill investera inte bara i konglomeratet utan även i det tidigare otillgänliga Rosobornonexport. Inte sedan Sovjetunionens fall har någonting liknande skett i landet, ett gemensamt parasoll under vilket hela den Ryska Federationens försvarsindustri enas tillsammans med andra grenar som finans. Rosobornonexport har tidigare kunnat lita till sina låga priser för att kunna behålla greppet om sin del av marknaden. Men denna typ av konkurrensteknik fungerar inte i långa loppet. Förr eller senare måste ett företag förnya sig för att inte ligga efter. Rosobornonexport befinner sig just nu i den situationen. Priskonkurrensen är ineffektiv och företaget lider av brist på investeringar utifrån samt FoU. De västerländska konkurrenterna knappar stadigt in.

Mennu skall det bli ändring på det hela. Kreml är fast beslutet att etablera en dominerande roll för den ryska försvarsindustrin. Den kommer inte bara att återuppstå som ett helt nytt företag, utan även som en ny internationell konkurrent.

Läs även här

Annonser

3 svar till “Den ryska vapenindustrin koncentreras

  1. Jämför även med hur Israels motsvarighet, SIBMAT, jobbar.

  2. De flesta större (i bemärkelsen del av BNP) vapenexporterande länderna har en central exportorganisation. Shoppar man israeliskt är det SIBAT man vänder sig till. SIBAT är en statlig myndighet för vapenexportkontroll, försäljningsstöd för inhemsk försvarsindustri, försvarsmatrielsamarbeten med utländska regeringar/företag samt försäljning av överskott av israeliska arméns matriel. Detta ger stöd i form av utbildningsavtal med israel om du handlar av dem (ofta till en löjligt låg penning) samt ökar möjligheterna till olika paket av tjänster och utrustning. Ofta finns i bakgrunden ett halvstatligt exportkreditföretag kopplat till det hela. Inte heller ovanligt med halvsuspekta ”tjänsteföretag” för kunder som kräver diskretion, vitryska Beltekhexport är ett bra exempel i det fallet.

    För de registrerade vapenföretagen är sådana inrättningar guld värda, bokstavligen talat. Hade sverige inrättat något liknande i början på 80-talet hade förmodligen en hel drös svenska försvarsföretag fortfarande varit svenska. Inklusive Scania nu senast, som förmodligen kommer lägga ner sin militära del inom något år.