Exporten minskade, omsättningen ökade

Idag redovisade Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den totala svenska vapenexporten från förra året. Det kan kort och gott summeras: Exporten minskade, omsättningen ökade. Vilka slutsatser går att dra?

Siffrorna ser ut enligt följande exporten minskade med sex procent till drygt åtta miljarder kronor, omsättningen ökade med med 12 procent till 38 miljarder kronor. Detta är första gången på ett halvt decennium som total försäljning och export minskar. Att omsättningen ökade beror på den kraftiga tillväxten av produkter som även efterfrågas av civila. Detta är exempelvis övervakningssystem.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.