Försvarspolitiskt Triangeldrama

triangeldrama.jpgHur många bomber till skall krevera inom försvarspolitiken. Det har varit lite mycket nu. Skall jag lista upp allt som varit? No merci, låt oss titta på Tchad och vår insats i den gamla franska kolonialstaten. Nu har det kommit fram att det brev som försvarsminister Sten Tolgfors skulle ha mottagit från generallöjtnant Patrick Nash, inte alls var adresserat till honom. Utan till utrikesminister Carl Bildt. Ärandet togs upp i regeringen och fronten enades kring förlängning. Vem är försvarsminister?

Visst har det cirkulerat rykten om Tchad sedan månader tillbaka. EU ville i september helst skicka 3000-4000 man på en gång till landet, vilket var hela Nordic Battlegroup. Men insatsen blev försenad på grund av att för få medlemsländer i det solidariska EU ville ställa upp i det som Carl Bildt beskrivit som ”den mest komplicerade och krävande” insatsen EU deltagit i. Mer krävande än operation Artemis?

Det framgår också i Svd:s artikel att Tolgfors varit emot insatsen i Tchad redan från första början. Hans företrädare Mikael Odenberg ville skicka hela NBG, men andra var då negativa. Ingen av de stridsgrupper som EU satt ihop har använts. Men nu har vi en nordisk stridsgrupp och vi behöver internationell erfarenhet, varför då inte använda den? Kanke inte hela gruppen, men delar av den? Är det möjligt? Insatsen i Tchad består av både svenskar och finländare. Efter att Bildt själv besökt Tchad och sett helvetet på jorden, blev det åter aktuellt med en svensk EU-insats. Men då hade Tolgfors blivit ny försvarsminister med ett nytt uppdrag – att snåla enligt finansminister Anders Borgs direktiv.

Internationella insatser är dyra och svåra att hantera finansiellt. Trupp i Afghanistan, Kosovo, Tchad och hela NBG….klart att Tolgfors är motvillig när ekonomin balanserar på eggen av en kniv. Det är väl inte så roligt att hela tiden behöva ragga pengar av Borg. En allianspolitiker har summerat situationen med orden ”minsta gemensamma nämnare blev ett regeringsbeslut om en insats i Tchad till minsta möjliga kostnad under minsta möjliga tid”. Vilken försvarspolitisk lean production.

Men om UD vill ”ha svenska flaggor i så många kriser som möjligt i världen” samtidigt som ”försvarsdepartementet vill ha så få, långvariga och större insatser som möjligt”….hur skall ekvationen se ut? Vi får se. Men Svd:s Mikael Holmströms artikel får det hela att likna ett triangeldrama med pengar, kontakter och brev a’ la Les Liaisons dangereuses .

Annonser

3 responses to “Försvarspolitiskt Triangeldrama

  1. Först i beredskap, först till kvarn? NBG samt taktiska reserven gick ju inte på sin beredskap förrän nu i årsskiftet och det kan ju vara en anledning till att de inte fått åka nånstans.

    Att dessutom skicka hela NBG skulle ju bli tok för dyrt för våra politiker som vill vara överallt men det ska inte kosta något.

    Så just nu går folk här i Sverige och väntar på att det ska trollas fram lite pengar så att pågående insatser kan förstärkas.

  2. Inom NBG var det långt framskridna förberedelser för att åka redan på senhösten.

  3. Nej, Wiseman. NBG gick på beredskap 1/1. Våra amfibier däremot var redo under hösten, och skulle väl åkt till årsskiftet om inte Chads ”regering” obstruerat.
    Vad som synes vara problemet är att vissa ministrar är kåta på att skicka ut svensk trupp till höger och vänster, kosta vad det kosta vill. Tolgfors tycks åtminstone ha ett visst hum om de reella begränsningar som finns. Om den brittiske generalen hade ju minst tretton länder till att tigga hos…. dom inom EU som öht inte ställt upp.