Nya strategier, nya allianser?

”Nato behöver en ny strategi”skriver den förre befälhavaren för Nato och fyra tidigare stabschefer i Europa. Motiveringen är att kriser måste förebyggas, det går inte att reagera efteråt. Lessons learned efter 11 september. Natos strategi måste bli globalt inriktad och samarbetet med EU förbättras. Att vara regional och militärt defensiv räcker inte längre i det nutida läget. Orsakerna till kriser och konflikter runt om i världen måste avlägsnas innan de gör verkan. ”Detta måste i första hand ske med hjälp av icke-militära medel i förebyggande syfte” skriver de tidigare cheferna ”Strategin innebär upptrappning och nedtrappning av styrka på ett flexibelt sätt och utnyttjar alla grepp som finns inom politik och maktutövning – hårda som mjuka. Den betonar emellertid att militär makt alltid måste vara det yttersta medlet – vilket inte nödvändigtvis innebär att det är det sista”.

Är det en defensiv militär strategi och offensiv icke-militär stretegi som eftersträvas?

”Vi är fast övertygade om att det inte finns något bättre sätt att möta vår tids utmaningar än genom att ha en start och livskraftig transatlantisk allians” är några av slutorden i den översatta artikeln.

Samtidigt håller vår försvarsmakt på att få i uppdrag att utreda ett eventuellt nordiskt försvarssamarbete. Det är i huvudsak Sverige, Finland och Norge som berörs men även Danmark och Island är intresserade. Det främsta målet med samarbetet är de ekonomiska besparingar det kan ge. De nordiska ländernas försvarsbudgetar är inte stora.

Först alliera oss, därefter gå med i den transatlantiska alliansen….alltså Nato? Först ett steg och sedan ett till….

Annonser

Kommentarer inaktiverade.