Valet och kvalet

Hur skall Sverige välja bland alla dessa allianser? Blir det FN, EU, NATO eller hela Norden? Alla kan inte väljas på en och samma gång. Detta konstaterar Olof Santesson i årets första nummer av Vårt Försvar. ”Sverige vill verka nästan överallt” heter artikeln. Men det ekonomiska läget tillåter inte detta. Sedan är vi för få för att finnas på plats överallt.

”Problemen radar onekligen upp sig, men förutsättningarna för vidmakthållandet av militär försvarsförmåga kan inte enbart beskrivas i bedrövliga budgettermer. Vissa gamla hämningar tycks ha släppt – helt eller delvis beroende på regeringsskiftet hösten 2006” skriver Santesson. Det ligger nått i dessa ord. Vilka slags hämningar? Pengar må vara en demon bland oss, men desto större demoner kan de tankar och principer som vi stoppar upp våra intellekt med vara. Men nog om detta.

Är vi få men efterfrågade gäller det att fortsätta att göra bra ifrån sig. Hålla fast vid värderingar för det är de som styr handlandet. När inga andra länder vill ställa upp i exempelvis Tchad, finns Sverige. Skall Sverige bli likt 1400-talets Schweiz fast med omvända värderingar?

Men vi kan inte handla ensamma i en orolig värld. Mycket har hänt och det tar inte slut. Skall vi ställa upp för FN eller skall vi helt och hållet tillhöra EU? Sverige kommer att ställa upp år 2011 med utfomrandet av en ny nordisk insatsstyrka. NATO finns också där. Eller skall vi svetsa oss samman med våra nordiska grannländer? Carl Bildt uttalade sig som Santesson skriver, om det senare. Vilket skapade rubriker och sympati i Finland. ”I Sverige reagerade karaktäristiskt inte någon, men i finländska nyhetsorgan kunde man läsa att ett nordiskt militärt samarbete enligt den svenske utrikesministern skulle vara ”bättre än NATO”.” Bildt fick medhåll från president Tarja Halonen ”Nordiskt samarbete kan vara ännu viktigare än någon allians” och slog fast att detta är ”mer i linje” med Finlands politik. Landets förre försvarsminister och nuvarande direktör för Nordiska Rådet, Jan-Erik Enestam har sagt att det är ”dags att bilda ett nordiskt block i EU”.

Vidare skriver Santesson ”samarbete ges oväntat lätt en krigisk biton”. Klart att det lätt tar sig sådana uttryck. Vi behöver inte referera till EU, det räcker med att se till de närmaste runtomkring oss. Vår granne i Öst som blödde fyra gånger under första hälften av förra århundradet och de två andra grannarna som fick genomlida ockupation. Var och en för sig. Si vis pacem, para bellum. Vi lever i fredliga tider här i norr, en bra tid att välja hur vi skall ha det med militära allianser. Sedan kan det vara för sent.

Annonser

2 responses to “Valet och kvalet

  1. Innan vi börjar fundera på vilken förkortning vi bör tillhöra, anser jag att man verkligen ska ta fasta på Majorens åsikt och ta sig en rejäl funderare på vad det är man vill uppnå med Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Därefter kan vi leta efter passande partners och samarbetsformer. I dagsläget liknar det hela mer en popularitetstävling där sverige vill hoppa i säng med än den ena, än den andra.

  2. Vi har haft samma utrikes och säkerhetspolitik sedan 60-70talet nån gång. Det har dock inte slagit nån i huvudstaden att mycket har hänt sen dess så de lever kvar i kalla krigets dagar.