Färre värnpliktiga i marinen

Vilken del av försvaret är det som drabbats mest av besparingarna hittills? Är det armén, flyget eller marinen? Hursomhelst så kommer en fjärdedel av de värnpliktiga i marinen i Karlskrona att försvinna nästa år. De kommer istället att ersättas med korttidsantsällda sjömän. Några av dessa gör sin värnplikt i skrivandets stund. På detta sätt skall kostnaderna hållas nere.

Hur det ser ut per enhet inom marinen varierar. Värsst drabbas 3:e Sjöstridsflottiljen som bara får 20 värnpliktiga istället för 132. Första ubåtsflottiljen minskar från 103 värnpliktiga till 60. Några uppsägningar av officerare blir det dock inte. Detta rapporterar Blekinge Läns Tidning.

Annonser

8 responses to “Färre värnpliktiga i marinen

 1. Att ha en yrkesflotta känns inte helt fel. Om vi tex bara har 5 fartyg, vad ska vi då ha 4 uppsättningar besättningar (per fartyg) vid ofred? Infanteribataljoner kan man pumpa ut ganska friskt. Men Korvetter?

  Yrkeskår inom Flyg och Marinen. Men en Värnpliktig Armé ?

 2. Intressant tanke, men jag tror att det fortfarande finns gott om tjänsteposter inom Flygvapnet och Marinen för värnpliktiga: Bassäkring, Tross, Fordonsförare, skyddsvakter, sjåare osv. Lägg därtill Amfibie-enheten.

 3. Men tanken som vi jobbade på igår är att ”Flott” delen av marinen är väldigt tekniskt inriktad och då vore det ju bättre ifall man anställde hela besättningen.

 4. Jo det finns det. Men allt tal jag hört har varit antingen eller. Antingen har vi Värnplikt- eller Yrkesarmé. Ingen verkar fundera på att göra fast som är bäst för just det vapenslaget, kanske till o med det förbandet.

  Jag tror det svenska samhället mår bra av Värnplikt. Men Försvaret ska ju må bra med.

 5. Ingen som undrar varför vi ska ha en flotta? Invasionsförsvaret är ju (enligt uppgift) inte aktuellt. Insatser i främmande vatten torde väl bäst utförast av nationer med erfarenhet av ”blue water”.

 6. Det är föratt våran utrustning och vi är duktiga på att bränna runt i skärgården. Tanken är ju att USA och England ska bevaka blue water området medans vi bevakar det littorala området tillsammans med andra som har motsv kapacitet.

  Jag tycker det låter logiskt men vi bör tänka på att våra fartyg inte är anpassade för skarpa operationer nånstans särskilt inte i det littorala området.

 7. Jag trodde lite av iden med vår flotta är att ”vi” har erfarenhet av grundare vatten iom vår skärgård och därmed har lite annorlunda fördelning av fartyg och båtskrov?

  Det är ju intressant som tanke att man skulle ha lite olika lösningar beroende på vapenslag eller vad för befattning som man behöver. Det finns ju redan nu tjänster inom försvaret som inte innebär värnplikt men väl kontrakt och utbildning (tex Lottorna och andra civilanställda medicinsk personal).

 8. Våra Ytstridsskepp är skräddarsydda för att strida mot en österländsk fiende i svenska vatten med svensk doktrin det är de väldigt bra på. De är inte direkt byggda föratt patrullera Libanons kust i fredsbevarande verksamhet.