Internationell stabsövning CSJE-08

Igår kom jag hem från Ledningsregementet i Enköping och den stora internationella stabsövningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE 08. Det kändes lite konstigt att återigen gå civilt klädd efter en hel vecka i grönkläder. Men inte heller bara det var det första som slog mig vid hemkomsten. Även tystnaden och enskildheten nådde fram till mina sinnen. För vi var mellan 950 och 1000 personer från olika nationer som samlades på regementet. Från allra första dagen till sista har jag varit omgiven av folk hela tiden. Detta är bara början. För i november kommer den enligt vad jag hört, lika långa men dubbelt så stora Viking 08 att hållas.

Ledningsregementet har enorma resurser vad gäller IT vilket gör det möjligt att hålla sådana här övningar där. Detta drar även till sig utländska försvarsmakters intresse av att sända officerare. Övningens scenario tog plats i ett land kallat Bogaland som ligger i mellansverige. Detta scenario används sedan några år tillbaka av Försvarsmakten och förbättras hela tiden. För att allt skulle bli så realistisk som möjligt för staberna fanns en stor spelgrupp s.k. Gaming som spelade fram olika händelser. Inget som hände under övningen var förutbestämt. Allt var som en klassisk insats i ett oroligt område där det gäller att återskapa lag och ordning och göra det möjligt för hjälporganisationer att börja arbeta i det. En del av spelet gjordes i TYR-systemet. Vid ett tillfälle besökte jag och en kamrat en av TYR-operatörerna som var lotta. Personligen visste jag ingenting om systemet förrän hon berättade för oss om det. Det är verkligen imponerande och avancerat och jag drog genast en parallell mellan det och de principer som gäller för dataspel. Allt det hon gjorde hade inverkan på stabernas fortsatta arbete och beslut. Men slumpen var också inblandad.

När jag anlände till regementet visste jag inte vad min placering skulle bli. Det blev Air Component Command (flygstaben). Jag som inte kan någonting om flygväsende blev lite konfunderad. De två andra staberna var marinen och landstyrkorna. Jag förstod med en gång att det skulle bli en lärorik vecka med nya erfarenheter. Vad jag och mina andra kamrater från Lottorna inte heller visste var att studenter från FHS skulle närvara och att övningen var en del av deras examination. Många var även de som kom från Baltic Defence College för att delta.

Det blev en glad överraskning för mig att se flera nationer på plats. Jag fick höra många språk varje dag. Engelska, finländska, estniska, franska, tyska, norska, lettiska, bosniska, ryska…och en mängd andra tungomål jag inte kände igen. I flygstaben var vi mest svenskar, finländare och ester men också schweizare samt respresentanter från Serbien, Bosnien och Tyskland.

Min uppgift bestod för att fatta det hela kort och enkelt i att tillsammans med två andra lottor, skicka och ta emot meddelanden rörande flygstaben. Allt skedde på dator. Innan övningen började fick vi utbildning på det system som användes. Det var nytt  och inte heller de officerare som deltog kände till dess struktur. Det blev lite motigt de två första dagarna men sedan hade vi fått in takten. Systemet förbättrades också hela tiden av våra oerhört duktiga tekniker.

Men redan under övningens första dag den 23:e april nådde besked om Försvarsmaktens framtid oss. Första ordet som uppfattades var ”halvering”. På kvällen hade en stor församling bänkat sig framför TV:n för att lyssna till nyheterna. Sedan följde alla skriverier och debatter om JAS och Norge. För min del kände jag en gnutta ironi inombords över att detta skulle ske under en så stor övning och dessutom när man tjänstgjorde i flygstaben. Vad skulle man tro?

I det stora hela var detta en mycket lyckad och lärorik övning. Övningar som CJSE 08 behövs eftersom internationella insatser blir allt viktigare. För min del blev det många nya erfarenheter. Det var verkligen en upplevelse att få arbeta mitt i en så mångspråkig och kunnig stab. Jag har trivts som fisken i vattnet verenda sekund. Att sammanfatta allt och berätta om alla detaljer på denna blogg är omöjligt. Jag vill framförallt tacka de finska piloterna för ett gott och roligt samarbete.

(Bilder tagna och redigerade av MR)

Annonser

2 responses to “Internationell stabsövning CSJE-08

  1. Välkommen hem.