Vikingatåg och koloniala straffexpeditioner

Den förre moderate riksdagsledamoten Tom Heyman liknar Nordic Battlegroup vid forna tiders koloniala straffexpeditioner. I tidningen Hemvärnet går det att läsa en lång intervju med honom. Varför använder han inte liknelsen om ett nordiskt vikingatåg istället? Likheter finns förvisso. Men till skillnad från kolonisatörerna förde aldrig vikingarna med sig missionärer eller tvingade sin religion på andra i ett slags indoktrineringssyfte. Visst plundrade, brände och tog de slavar, men det är ju inte det som är syftet med NBG. Det är smärtsamma ord från Heymans sida. Samtidigt ligger det någonting i dem som jag upplever som varnande. I dessa tider hörs ju ordet neokolonialism alltsom oftast.

Fredsbevarande missioner är ingenting nytt för Sverige och NBG är en vägvisning om vad de nordiska länderna borde göra. Bilda en allians och tillsammans möta framtida utmaningar. En stark enad kraft som kan skänka omvärlden mycket ekonomiskt, kulturellt, militärt etc, men samtidigt få tillbaka. Är det rätt att Sverige eller ”vi” samarbetar med länder som USA och Frankrike. Den förra beskylls för att med våld hävda sina egenintressen som heter ”olja”. Den senare är kvar i Afrika likt en gammal imperialist och vart vill den energiske och amerikavänlige Sarkozy ta vägen med sitt land och dess enorma militära resurser? Denne president som i sin nyutkommna bok ”Testimony” prisar hårt arbete och reformer samt klart och tydligt skriver ”I have always thought it rather silly to pit European defense and NATO against each other. This makes no sense. We need both, because they are complementary and reinforce each other. Look at the figures: twenty-one of the twenty-six members of NATO are also members of the EU, and twenty-one of the twenty-seven members of the EU are members of NATO. Who could possibly believe that one could be built in opposition to the other? European defense is one of the great successes in the proces of building Europe. It allows Europe to uphold a share of responsibility for international security. Together with our European partners, we must continue to reinforce European defense. But I want to stress this: in no way do I see reinforcing Europeans defense as an alternative to the Atlantic Alliance – to which, I hasten to add, France is one of the main contributors. Our security also depends on a string, united Alliance founded on shared values and common interests”.

Delade värderingar och gemensamma intressen? Vilka skall mynta de förra och tala för de senare. Störst går först det vet vi alla och någon har sagt om Frankrike att ”France in Europe is a traveller who refuses to pay his ticket”. Skall Frankrike och USA väva mönstet i militäralliansernas tyg?

Vill vi inte tillhöra NATO eller EU eller oroas för att bli del av det som enligt Heyman liknar ett gammeldags kolonialkrig får vi väl se till att det inte blir så! Visst måste vi som inte har råd att tillhöra två militärallianser som Frankrike börja någonstans. Men sen måste vi styra över vår egen framtid. Bli enade och själva efter våra värderingar välja vilka vi vill hjälpa eller inte hjälpa. Då går det inte att var och en drar åt sitt eget håll.

USA och Ryssland är lika goda kålsupare vad gäller energi. Vilket Heyman påpekar. Den ene vill inte vara beroende av den andre och arbetar hårt på alla sätt och vis för att trygga energitillgångar. Är det en slags neomerkantilism vi ser framför oss undrar jag. NATO som är starkt förknippat med USA samlar ihop de forna sovjetstaterna vilka är starkt patriotiska, likt en mur mot Ryssland. Var står Kina i det här spelet?

Heyman tycker också att det är hög tid för en säkerhetspolitisk debatt i Sverige. Han kan inte heller förstå hur det kan ”vara en stor seger för jämställdheten att skicka tjugoåriga tjejer till Afghanistan. De kan bli förstörda för livet, det är inte en scoutövning, det är krig och det förstör människor”.
Nej, krig är inte en scoutövning, men då får vi inte heller glömma scouternas krigiska förflutna. Inte heller är det fråga om en ”seger” utan om någonting som alltid borde ha varit en rättighet för kvinnor. Att kämpa för sitt eget land och dess intressen i tiden. Och vad menar Heyman med att tjejerna kan bli förstörda för livet (räkna även in killarna). Han borde kanske ta och läsa Niklas Ekdals artikel i gårdagens DN ”Den putsade fasaden” som handlar om skräckpappan Josef Fritzl som höll sin dotter och deras gemensamma barn inspärrade i en bunker. Så här skriver Ekdal ”Impulsen att stänga in och kontrollera kvinnor finns överallt, men tar sig särskilt elaka uttyck när den får officiell sanktion genom religion och sedvänja. Afghanistan är det extrema exemplet. Där var till och med islams sharialagar ett lyft för kvinnorna, jämfört med den patriarkala stamtradition där de betraktades som föga mer än ägodelar, ungefär som åsnor. Talibanerna kombinerade det värsta av bägge världarna. Under deras välde var landet fullt av olyckssystrar till Elisabeth Fritzl, instängda på livstid utan möjlighet till utbildning, läkarvård eller sociala kontakter. Det är bland annat det förtrycket som svenska soldater bekämpar, inom ramen för den internationella styrka som försöker hjälpa centralregeringen att stabilisera Afghanistan”.

Det är kvinnors rätt att hjälpa andra kvinnor, med eller utan vapen. Vi lever inte i den bästa av världar. Ondskan finns där. Den 3:e maj skrev tre ledamöter ur Kungliga Krigsvetenskapsakademien i Svd enligt följande ”Sverige har lång tradition av att medverka vid olika typer av internationella insatser. Kongo, Sinai, Balkan, Libanon och Cypern är några exempel. Men dagens insatser skiljer sig från de tidigare. Om uppgiften förr var att hålla isär två stridande parter, handlar den nu om att försvara den sida som det internationella samfundet identifierat som viktig för landets utveckling. Ibland måste detta också ske med våld”.

Heyman skriver att den alliansfria politiken gagnar oss väl. Det kanske den gjorde en gång i tiden. Men förr eller senare måste man välja sida om man vill fortsätta vara människa. Att verka i världens oroshärdar och hävda de mänskliga rättigheterna är en viktig del i den svenska utrikespolitiken. Är det inte också en del bland de övriga nordiska ländernas utrikespolitik, de som nu deltar i NBG?

Annonser

9 svar till “Vikingatåg och koloniala straffexpeditioner

 1. Defenetivt huvudet på spiken, någon gång komemr alla till punkten då vi måste dra ett streck på marken och välja sida. Men vilken sida ska det vara? DET är den intressanta frågan, och svaren är lika många som det finns ryssar i Preußen (Läs: på tok för många!).

 2. Menar du på allvar att Heyman sagt det där? ehh.. jag blir inte så lite paff.

  Först förstår jag inte straffexpeditioner, men visst det kanske anses som kolonialism att ksicka fredsbevarande trupper till andra länder och påtvinga ngn typ av lösning? I många fall vill ju länder vara automona, och det är ju irriterande om andra länder lägger sig i ens inrikespolitik – även om det nu skulle vara ett oklart definierat land/regering/styrning och även om det är förföljelse mot en specifik grupp.

  Vad gäller hans kommentar med ”att det inte är en scoutövning så flickorna borde stanna hemma” [min omskrivning]. Det klart att det är ok att killar hamnar i tuffa situationer och får se än det ena än det andra vidriga. Kvinnor däremot, dom ska skyddas och aldrig kan det vara en bra ide att låta (unga) kvinnor vara med och stå upp för våra ideal och frihetstankar?! Jag blir så trött.

  Jämställdhet handlar väl inte om att kvinnor ska få ”det bättre och bli mer skyddade per se” . Det handlar om ansvar. Vi har alla ansvar att stå för våra åsikter och handlingar… och där har kvinnor lika mycket ansvar att göra lumpen/utlandstjänst/se otäcka saker som män, imho. (klart är att det däremot kommer bero på personlighet etc men det var väl rätt självklart?)

 3. När Britterna expanderade sitt imperium på 1800 talet så gjorde man det genom att skicka in Brittiska armén i syfte att framtvinga fred eller föratt bevara freden i området. Jag antar att han drog paraleller mellan Brittiska Imperiet och NATO/EU insatser i afrika och asien.

  Jag kan förstå hans resonemang i hurvida det är rätt att skicka kvinnor till afghanistan men hans resonemang är felaktigt.

 4. Åsa – får du tidningen Hemvärnet? Om inte försök få tag i den och läs hela intervjun. Rekommenderas. Det senaste nummret var verkligen informativt. Det finns många intervjuer i tidningen bl.a. en med Juholt som också är intressant.

 5. MR> Nej, inte just nu då jag är utomlands och inte vill ha post i stora mängder…

  Ska se om jag kan få mina tassar på den. Det verkar onekligen som en intressant intervju, även om jag måste säga att jag blivit mer och mer förvirrad och undrar om jag missförstod moderaternas hållning till försvaret och militären. Inte var det så här det skulle bli väl? (Jag spelar möjligen lite mer blåst, som kvinnor ska göra, just i den kommentaren eftersom m gjort så många besvikna…)

 6. tidningenhemvarnet.se

  där kan du läsa utan papper 😀

 7. >Klauk
  Tack! Att jag inte tänkt på det förut…… 😉

 8. Tim Heyman är för försvarsdebatten vad en cykel är för en fisk, om man får dra den paralellen.