Presskonferens med ÖB om försvarets framtid

Idag vid tvåtiden hölls en presskonferens med Överbefälhavare Håkan Syrén. Det genomgripande temat som jag uppfattade det var förståss den nuvarande situationen och att mycket återstår att göra. Det är många rapporter som fortfarande måste skrivas klart och bidra med konstruktiv kritik samt förslag innan man kan gå vidare. Omvärlden vi lever i är allt annat än statisk och en Försvarsmakt i balans kan inte utlovas. Reformerna av den kommer att fortsätta och inom vissa områden kommer det att dröja år innan de kan betraktas som slutförda.

För en dryg månad sedan avslutades det beslut som togs år 2004. Det har fortfarande gällt ändå tills nu eftersom några andra inte existerat. Men nu är det dags att börja på nästa kula. Målen från det förra har uppnåtts. Uppgiften har lösts.

Ett aktivt försvar kostar mer pengar än ett som är ”förrådsställt”. Det är därför som pengar flyttas över från materiel till verksamhet. Men mycket mer måste göras. Personalförsörjningssytetmet skall ses över. Just nu pågår en pliktutredning. I hur stor utsträckning skall vi ha kontraktsanställda sodlater och sjömän? Det måste också finnas resurser till ett nordiskt samarbete som är nödvändigt. Idag måste det finnas en förmåga att kunna samarbeta med andra nationer främst inom EU och Norden.

Under nuvarande och nästa år står Försvarsmakten inom ekonomisk osäkerhet. Lösningen blir att låna pengar. Till hösten skall regeringen skriva en inriktning för det fortsatta långsiktiga arbetet. Det pågår inget ”spel” mellan Försvarmakten och regeringen som medierna har velat framställa det. Det finns inget utrymme för något sådant och situationen är allvarlig.

Det svenska försvaret dras med samma materiella problem som övriga europeiska. Varje år fördyras den med 3,5 %. Dynamiken mellan EU och Ryssland inte minst vad gäller energi, ökar Nordens strategiska betydelse. Även detta bidrar till osäkerheten.

Logistikfunktionen dras med mycket gammal. Just nu ses det efter möjligheter att lägga ut den i näringslivet. Ekonomisytningen har blivit lidande i stabsarbetet, vilket det finns en medvetenhet om.  ÖB klargjorde ännu en gång att han inte tänker avgå. Han har heller ännu inte sett helheten. Det är många rapporter skall komma in. Till sommaren skall Försvarsberedningen överlämna sin. Vi har en tendens att tala om det vi inte har, isället för det vi ha som ÖB påpekade mot slutet av presskonferensen.

Annonser

12 responses to “Presskonferens med ÖB om försvarets framtid

 1. Det kan inte vara lätt att leda en organisation som inte har ett bestämt mål (vart ska försvaret?) eller balanserad budget.

  Fast jag måste säga att det som gör mig oerhört frustrerad är att den här veldebatten började för alldeles för länge sen och fortfarande verkar det inte som om manhar kommit särskilt långt på väg. Och under tiden rinner det iväg såväl kunskap, energi och pengar….

  inte är det effektivt iaf.

 2. Det finns ingen röd tråd i hela debatten. Det bringas inte kalrhet i nått. Det värsta är som du säger Åsa, att vi saknar en stark vision för vårt försvar och hela den nordiska regionen överhuvudtaget. Vi vill samarbeta, visst, men det tycks saknas entusiasm. Vad som ibland frustrerar mig är att kolleger och kamrater med mer militär erfarenhet än jag och länge tjänstgöringstid, inte vet mer än jag om var det här kommer att sluta. Det törs inte ens gissa. De kan inte ge mig en helhetsbild eller svar på frågor och funderingar. Och nu säger ÖB att inte ens han ännu har helheten klar för sig. Vi befinner oss alltså i en situation av förändring och det saknas rapporter. Sedan måste de nordiska länderna gå ihop och bilda en stark försvarsallians. För jag tror inte ens Finland ensamt skulle klara av att stå pall om läget blev osäkert, sitt större försvar till trots. För under den senaste övningen jag var på fick jag klart för mig att det finns vissa saker som Finland saknar med som Sverige har.

  Vad mer skall man säga…

 3. ”…vi saknar en stark vision för… hela den nordiska regionen…” Nåja, brist på visioner har väl aldrig varit ett svenskt problem. Norden i övrigt har ju, eller förbereder, ett NATO-medlemskap. Sverige velar, ett symptom på det som i dagens SvD kallas försvarets huvudproblem, en snällism och ett konsensus-sökande som lägger en död hand över försvarsdebatt och nya lösningar.
  Heder åt ÖB för hans sågning av försvarsberedningens ”hotbild”. Att denna är ett hopkok i den politiska korrekthetens värsta anda torde vara helt klart. Ngt som fö övrigt visas av att fp:s Allan Widman hade uppenbara problem med att försvara den i radion i morse.
  Försvarsmakten borde ha rätt att hantera sina egna pengar, som alla andra myndigheter. Men FM måste också reda ut de mest iögonenfallande svagheterna och bristerna i sitt eget fögderi, med början på det groteskt uppsvullna HKV.

 4. Alltså, det här kommer ju låta helt sjukt men allvarligt – vad är det här:
  ”Överbefälhavaren ska inte få fatta viktiga ekonomiska beslut på egen hand. En civil generaldirektör med egen stab i Högkvarteret föreslås istället få stora befogenheter” från svd.se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1252669.svd

  Jag är fortfarande ganska chockad över att en moderatstyrd regering som kritiserade socialdemokratiska regeringar under senaste 10 åren om att försvaret var fel styrt och ”svyvbarnsbehandlat” gör så här. Och så har dom ingen tydlig linje men ger int eÖB befogenheter. Varför inte lägga försvaret direkt under finansministern om det enbart handlar om budget?

  Jag kan hålla med om att HKV inte drivit budgetarbete de senaste åren (vad jag sett iaf) men att på det här sättet börja i andra änden och nedmontera utan att ha en (tydlig för andra än person A och B) tanke gör mig förbannad och irriterad. Det är ju inte riktigt som att det går att ¨bygga upp försvaret på ett par månader om ett par år om alla förband krymps och man avskedar folk. Och jag hoppas verkligen inte att budgetfolket tror att vi inte har en hotbild. Även om den ser annorlunda ut än förr är den inte borta…. och vara utan försvar och tex Arvidsjaur….ehh… i mitt huvud är det iaf inte det första jg tänker skulle vara en bra besparingsåtgärd – men jag är ju inte en ekonom.

 5. Majoren> även om det är så att vi förbereder ett NATO intåg så vore det väl väldigt bra om det kunder vara en uttalad strategi ”åtminstone för de som sitter i toppen?”.

  Och jag håller med vad MR påpekar – det är ett gytter.

 6. Det är säker så att det finns en del att göra inom FM vad gäller ekonomistyrning, och det bör självfallet åtgärdas.

  Att tro att detta kan förklara de ständiga kriserna i försvarsekonomin är dock att göra det för enkelt för sig.

  Huvuddelen av den miljardrullning som otvivelaktigt skett är istället en följd av brist på långsiktighet i planeringen och ständiga sparkrav.

  Det finns hur många exempel som helst på förband, skolor, och anläggningar som flyttats för dyra pengar av besparingsskäl för att sedan läggas ned inom några få år, materielprojekt som slukat stora pengar för att sedan skrotas när de närmar sig färdigstälnade o.s.v.

  Det problemet torde inte bli bättre av att ge ekonomerna större inflytande. Det ligger liksom i deras natur att aldrig se längre än till nästa kvartalsrapport.

  Sedan skall vi komma ihåg att vi idag har en försvarsmakt som är mer aktivt internationellt än tidigare, vilket kostar mycket pengar, samtidigt som försvaret idag faktiskt bara får ca 1% av BNP mot 3% i slutet av 80-talet och över 5% på 60-talet.

  Ytterligare ett problem är att den politiska ledningen under mycket lång tid premierat ”ja-sägande” inom försvaret. Det har praktiskt taget blivit omöjligt att göra karriär för den officer som inte sitter stilla i båten. Detta gör att problem och brister inte redovisas förrän bubblan spricker och det inte längre går att dölja problemen.

  Jag håller med de skribenter som här efterlyser klara och tydliga mål för försvarsmakten, och även en ny hotbildsanalys.

  Den nuvarande hotbilden är hopsnickrad för att passa den kostym som finansministern är beredd att betala för, precis på det sätt som tidigare socialdemokratiska regeringar fick befogad kritik av de borgerliga för.

  Det är också dags att en gång för alla komma till skott med den grundläggande fråga som vi på svenskt manér helt enkelt inte låtsats om, nämligen NATO. Sedan början av 90-talet har det varit uppenbart för åtminstone de säkerhetspolitiska tänkare som känner ideologisk samhörighet med de västliga demokratierna att Sverige bör vara med i NATO.

  Genom ett NATO-medlemskap skulle de säkerhetspolitiska förutsättningarna bli mycket tydligare. Då skulle vi få underlag för att kunna långsiktigt planera hur vi tillsammans med andra skall kunna försvara Sverige, och vilken struktur på vår försvarsmakt som bäst svarar mot detta.

  Till och med ett beslut om att definitivt avstå från ett NATO-medlemskap vore bättre än dagens ”varken-eller”-lösning. Då finge vi rätta vår planering efter dessa förutsättningar (och mångdubbla försvarsutgifterna)

  Nu står vi där utan några försvarsgarantier, samtidigt som vi dimensionerar vårt försvar efter önsketänkandet att NATO trots allt skulle ta det ansvar för oss vi själva inte vill betala för, och samtidigt som vi målar upp en hotbild som i sin rosenskimrande verklighetsflykt skulle få självaste Neville Chamberlain att skämmas.

  Reinfelt & co. Ni begjorde folkets förtroende och fick det. Ta nu ert ansvar för rikets säkerhet och gör rätt för det förtroendet!

 7. Ja en sak är klar: Inte blir det nån röst på (M) i nästa val.

  Tolgfors har fått mycket stryk för sin vapenfria tjänst, men mest störande är hans fullständigt skamlösa krypande för Anders Borg.

  Att veta att jag röstade fram en regering vars försvarspolitik tillåts domineras av en radikal totalvägrare som så till den grad föraktar landets grundlag att han vägrade av symboliska skäl är i upprörande på gränsen till kränkande.

  Anders Borg må vara en hejare på teknisk analys och matematiska modeller, men han är uppenbarligen fel man att styra försvaret – eftersom han så tydligt visat att han föraktar allt det står för.

  Där, där har media en tråd att börja nysta i!

 8. …enda ”lilla” problemet är att det inte finns något parti att rösta på, eftersom hela alliansen verkar ha givit upp försvaret av landet.

 9. ”…enda “lilla” problemet är att det inte finns något parti att rösta på, eftersom hela alliansen verkar ha givit upp försvaret av landet.”

  Det är onekligen ett bekymmer. Det tycks som att valet framöver inte står mellan s, m, fp, kd o.s.v. utan mellan tories och republican party, m.a.o. vart man skall åka när man röstar med fötterna.

 10. Mjaaaa, valmöjligheten verkar snarare stå mellan ”Ungsossar” (i Anders Borgs hästvansfrilla) och ”Betong-d.o.” (i Mona Sahlins spretlugg)

 11. Det här stod att läsa om den svenska försvarsdebatten i den ryska tidningen ”Pravda” igår.

  Min teori är att personen som översatte artikeln till engelska måste ha varit berusad…

  /Erik