Smida nya ekonomiska planer

En del människor tycker att det är en fröjd att hantera pengar, medan andra förbannar dem varje dag. Den dålige smeden klandrar järnet. Kan man smida blir det genast mer intressant att ägna sig åt detta hantverk. ”Försvaret klarar inte av att sköta ekonomin. Överbefälhavaren ska inte få fatta viktiga ekonomiska beslut på egen hand” skriver SvD. Ja, det är rätt beslut om inte Försvarsmakten har ordning inom ekonomistyrningen. Förslaget från Ekonomistyrningsverket lyder att en civil generaldirektör med egen underlydande stab håller reda på kassaflödena. Men denna stab…skall denna bestå helt av civilister? Varifrån skall dessa rekryteras? Detaljhandeln, industrin eller direkt från diverse ekonomlinjer? Denne generaldirektör skall få ”stora befogenheter”. ÖB och generaldirektören skall dock fatta gemensamma beslut.

Man har läst lite varstans åsikter om att försvarets pengar skall gå till försvaret och inte regeringen. Detta är givetvis logiskt i sig. Men om denna myndighet för tillfället befinner sig i ekonomisk obalans och inte besitter de rätta kompetenserna, är det då rätt? ”Bristerna hos Försvarsmakten har lett till att regler inte har följts, den interna budgeten har blivit felaktig och att årsredovisningen samt annan extern rapportering blivit felaktig” Orsaken är att ”ekonomin kommer i andra hand”. Oklara ansvarsförhållanden, den snabba rotationen av officerare och bristande ekonomisk kompetens bidrar. Men dessutom är Högkvarteret uppdelat i olika staber för ledning, produktion och insatser. Dessa samarbetar dåligt och slåss internt med varandra” skriver SvD. ÖB sade själv vid gårdagens presskonferens att det ekonomiska arbetet blivit lidande på grund av omstruktureringarna. Dags att kalla på förstärkning? 

2004 års uppgift har lösts…. Men det finns fortfarande så mycket mer att göra militärt som ekonomiskt. Många intressanta designmöjligheter för den som vill smida någonting nytt av gammalt järn. För järnet blir detsamma sin ålder till trots, den tar sig endast nya skepnader av sin tid.

Annonser

One response to “Smida nya ekonomiska planer

  1. Det kan ALDRIG vara rätt att frånta ÖB styrningen av ekonomin. (Möjligen kan det – om man anser att han misskött ekonomin – vara rätt att frånta ÖB befälet, men det förutsätter att man kan leda i bevis att det är hans ansvar och bara hans.)

    Man kan inte leda en organisation med delat ansvar – det är ett sedan länge vedertaget axiom.
    Problemet för försvaret dock är att Finans- och Försvarsdepartementet tror att det går: Att man å ena sidan kan hålla en hög profil avseende ”Det insatta insatsförsvaret” där man ålägger ÖB att klara den ena insatsen efter den andra och samtidigt dra ner på ekonomin för att klara Anders Borgs budgetmål.

    Dagens kaos är beviset för att dubbelkommandot inte funkar: Att man nu skickar in ekonomistyrningsverket är väl bara ett sätt att försöka klippa spårbarheten mellan sina egna bristfälliga försvarspolitiska beslut och deras resultat (i form av budgetöverdrag OCH raserad verksamhet).