Den ena halvan och den andra…

Så var det Hemvärnets tur att halveras. Först halvering av Armén och nu halvering av Hemvärnet. Det dög inte med 30,000 HV-soldater som ÖB först ville ha. Nu skall siffran sluta på 16,500 år 2010 enligt hans förslag. Skall Sverige verkligen ha så få soldater inom de egna gränserna. Inte ens Norska Heimevernet har en så låg siffra även om de dragit ner på antalet. Inte ens danska Hjemmeværnet vad jag vet. Finska maakuntajouko som håller på att tränas och rustas upp för fullt skall bli så litet. Till år 2010 beräknas utbildningen av 25,000-30,000 reservister vara i full gång i Finland. I Finland har Hemvärnet en viktig roll för stärkandet av försvarsviljan hos folket.

Skall Norge, Danmark och Finland komma Sverige till hjälp om det helt plötsligt skulle bli oroligare tider?

Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) har rätt i att Hemvärnet är det billigaste som finns. Räkna även in frivilligorganisationerna. Det stämmer även att det finns hemvärnsmän som regelbundet gör utlandstjänst vilket är helt rätt. Men visst finns det mycket inom organisationen som måste bli bättre. Övningar till exempel och uppfyllandet av avtalstid.

Jag har tidigare nämnt hemvärnsveteranen Lars Olssons inlägg i tidningen Insats & Försvar. Han skrev då om de små värnpliktskullarna och hur skall de räcka till för att fylla avgångarna i Hemvärnet? Kan verkligen en siffra på 30,000 soldater uppfyllas med så få värnpliktiga?

Vi har en våg framför oss. I den ena skålen ligger en halva och i den andra en annan.

Annonser

7 responses to “Den ena halvan och den andra…

 1. 16500 hemvärnare?

  Det var bara drygt tio år sedan Hemvärnet hade 100 000 soldater, och ett uttalat rekryteringsmål på ytterligare 125 000.

  Det verkar som det gamla begreppet från de romerska legionerna, decimering, håller på att få en ny betydelse.

  Nu är jag ju förvisso emot alla nedskärningar inom försvaret, men att spara på Hemvärnet känns extremt fantasilöst. Hemvärnarna är extremt billiga i drift och genom sitt engagemang en viktig tillgång, inte minst när samhället behöver hjälp i fredstid i samband med oväder och försvunna personer.

  Jag har inte koll exakt på vad en Hemvärnare kostar, men jag tänker mig att man borde kunna få ut minst samma spareffekt om man istället halverade antalet generaler på högkvarteret.

 2. Förlåt – Ytterligare 25 000 var rekryteringsmålet för Hemvärnet i mitten på 90-talet. Målet var att uppnå totalt 125 000 hemvärnare, och ingenting annat. Ibland blir det fort men fel.

 3. Motivationen i Hemvärnet skall man ta till vara på.

 4. Hur skulle det se ut om våra grannars hemvärn måste komma och lösa ut situationen när vi har tex, Höststormar, Översvämningar och annat trevligt?

  Det känns inte som en omöjlighet med 16 000 man över hela vårt vackra land. Eller ska de områden som räcker större risk för naturhinder få större del av de 16 000 som ska fördelas?

 5. Henrik, liberal i Göteborg

  Jag undrar hur det skulle gå om Sverige skulle drabbas av en ny typ Estoniakatastrof? Hur många helikoptrar finns redo att rycka ut?

 6. Tänkte bara nämna att sk. Maakuntajoukot faktiskt kommer att vara rätt så små, men själva reserven är ju ännu på papper 350,000 fastän de blir nog 250,000 i 2008 försvarsraporten.

 7. Somehow i missed the point. Probably lost in translation 🙂 Anyway … nice blog to visit.

  cheers, Stately.