Att bygga Guds armé

Krig och trosföreställningar har genom årtusenden korsat varandras vägar. Den som börjar tänka efter får kanske lite svårigheter med att finna ett krig, fälttåg eller armé där det inte förekommit någon slags trosutövning. Möjligen kan mongolerna undantas. De var dock toleranta mot andra religioner även om de själva inte hade någon. Men för övrigt? Krigare och soldater har i alla tider tillbett gudaväsen. Jag använder ordet gudaväsen eftersom gudar och religioner avlöst varandra. Vi kan studera egypterna, grekerna, romarna, vikingarna, samurajerna, indianerna, de medeltida riddarna och många fler. Alla hade de någon form av trosföreställning. Givetvis får vi inte glömma vår egen tid då separationen mellan kyrka och stat fortfarande är ett omdiskuterat ämne. Det har trots allt förekommit fall i historien då svärd och tro gjort gemensam sak och bildat en urskiljningslös enhet. Korstågen är det tydligaste exemplet, även om inte alla deltog av ren tro.

I USA har den kristna högern varit framgångsrik med sitt missionerande inom militären. Under flera decennier har dess representanter spridit sitt fundamentalistiska buskap på vissa mer eller mindre utvalda enheter. Efter 9/11-attackerna, invasionen i Irak och president Bush öppna uttalanden om vilket enormt stöd hans kristna tro varit för honom, har verksamheten bara ökat. Dessa begränsar sig inte enbart till inom landets egna gränser. Soldater som vid den ovannämna tidpunkten tjänstgjorde i exempelvis Irak kunde vid hemkomsten berätta historier om hur missionärer infiltrerat amerikanska militärbaser och predikat domedagsbudskap. Detta skedde i många fall med Pentagons välsignelse.

Hemma i USA har den växande organisationen Campus Crusade Military Ministry konverterat tusentals militärer till den ”rätta tron”. Inte minst på akademier. Military Ministry är en underorganisation till Campus Crusade for Christ som finns representerat på över tusen högskolor och universitet runt om i världen men främst i USA. Denna fundementalistiskt kristna organisations huvudsyfte är att konvertera studenter till den rätta Kristendomen. Tanken bakom det hela är att den värdegrund som fick tidigare unga generationer att känna sig trygga inombords har börjat gå förlorad. På hemsidan står följande att läsa ”The mission of Campus Crusade for Christ is to turn lost students into Christ-centered laborers”.

Military Ministry skriver på sin egen hemsida att dess representanters priviliegium och ansvar är att ”assist chaplains and commanders with caring for the spiritual well-being of troops and their families”. Huvuduppgiften är att ”vinna, bygga och sända in den Heliga Andens kraft” och ”etablera rörelser av andligt förökande i den vidsträckta militära världen”. Organisationens visionen lyder enligt följande ”Transforming the nations of the world through the militaires of the world”.

En viktig del av arbetet för att förverkliga visionen är att distribuera biblar och övrigt undervisningsmaterial bland de styrkor som tjänstgör i olika delar av världen inte minst Irak. Sedan 9/11 har Military Ministry skickat över 1,8 miljoner biblar. Det finns även speciellt framtagna Rapid Deployment Kit’s (RDK) som delats ut i över 2 miljoner exemplar åt tjänstgörande amerikanska soldater. Dessa innehåller Nya Testamentet i kamouflage, en andlig guide ”Vårt dagliga bröd” och en liten bok med titeln ”Skulle du vilja lära känna Gud personligen?” som får plats i bröstfickan. Det är beräknat att Military Ministry skickar runt 20,000 biblar i månaden.

Ett annat sällskap som aktivt söker medlemmar är Officer’s Christian Fellowship (OCF). OCF’s mission statement lyder ”Christian officers excercising biblical leadership to raise up a godly military”. OCF består idag av 15,000 medlemmar. Det mål som eftersträvas är ”A spiritually transformed military, with ambassadors for Christ in uniform, empowered by the Holy Spirit, living with a passion for God and compassion for the entire military society”. Eftersom det står skrivet i 2:a Korinterbrevet 5:20 hur de kristna blev Guds sändebud till en förlorad värld, anser OCF att Gud även kallar troende inom det militära att bli Hans ambassadörer åt de beväpnade styrkorna.

De ökade fundamentalistiska aktiviteterna har medfört reaktioner från olika håll. En av dem som reagerat är Mikey Weinstein grundare av organisationen Military Religious Freedom Foundation (MRFF). ”Jag har sagt det och jag kommer att säga det igen. Vi håller på att skapa fundamentalistiskt kristna talibaner och någon måste föra något för att stoppa detta” sade Weinstein i en intervju. MRFF har noga följt och kartlagt utvecklingen av de olika organisationernas missionsaktivieter inom den amerikanska militären.

Religionsfriheten inom de beväpnade styrkorna går långt tillbaka i nationens historia. Det har slagits fast i konstitutionen att kongressen inte får favorisera eller förbjuda någon religion. Detta gäller även för militären. Det är här som fältprästerna (chaplains) spelar en nyckelroll. Ända sedan revolutionskrigen har man verkat för att varje enskild soldat fritt skall få utöva sin tro. Traditionen och praktiken har varit att fältprästerna inte enbart skall finnas till för sin egen skara utan åt vem som helst som kan behöva dennes stöd. Detta anses förhindra försök från statens sida att stärka en viss religion och diskriminera andra.

Men fältprästerna har även spelat en politisk roll och gör faktiskt så än idag om man jämför historien mot nuet. Det var inte förrän under det Mexikanska Kriget 1846 som katolska präster inkorporerades i den amerikanska armén tillsammans med de redan protestantiska själasörjarna. Det förekom ett visst missnöje bland de soldater som var katoliker, speciellt irländarna att deras tro missgynnades. Här insåg den amerikanska regeringen att de befann sig i ett underläge gentemot den katolska mexikanska propagandan. Under det senare amerikanska inbördeskriget fick rabbiner tillträde till prästkåren. Under det Andra Världskriget blev det aktuellt med grekisk ortodoxa präster och 1987 registrerades även de olika buddistiska skolorna och några år senare även Islam.

MRFF:s självpåtagana roll är att övervaka så att konstitutionen efterlevs. Religionsfrågor har fått en allt mer betydande roll för USA:s beväpnade styrkor eftersom de i allt större utsträckning verkar i en internationell miljö där religion ibland ligger som ett direkt motiv bakom en konflikt.

Weinstein och hans släkt har en gedigen militär historia bakom sig som spänner över 130 år. Han är advokat till yrket men tog sin militära examen vid Flygakademin i Colorado Springs år 1977. Båda hans söner och svärdotter har gjort detsamma. Hans yngste son utexaminerades år 2007.

Men på senare tid har det förekommit fall då konstitutionen inte har efterföljts och att officerare av olika grad har predikat inför sina underlydande och till och med mobbat dem med annorlunda trosföreställning. I ett fall predikade en generallöjtnant vid namn William Boykin i olika kyrkor klädd i uniform. Han talade nedsättande om Islam och använde rent fundamentalistiska termer om The War on Terrorism. Han använde meningar som ”I knew my God was a real God and his was an idol” och att fienden ”will only be defeated if we come against them in the name of Jesus”. Enligt konstitutionen är det otillåtet för militär personal att agera som Boykin gjorde. Predika i uniform. Det kan också sända ut signaler till olika parter att USA är involverat i ett slags kristet Jihad eller heligt korståg. Men Boykin blev aldrig avskedad från sin tjänst utan tvärtom blev han befordrad.

År 2006 fick MRFF höra talas om en video inspelad av en grupp kallad ”Christian Embassy”. Denna grupp bedriver bibelstudier vid Pentagon och försöker sprida fundamentalistiska budskap inom militären. Syftet med videon var att göra reklam för gruppen och skaffa sponsorer. En av dem som nappade var Campus Crusade. Videon spelades in vid Pentagon och bekräftades av generaler klädda i uniform. När en av dessa blev tillfrågade vid ett förhör om varför han ställt upp i videon, svarade han att ”Christian Embassy blivit en halv-federal institution”. Därför hade han inte begått tjänstefel. Ett annat fall som MRFF avslöjade var en annan fundamentalistisk väckelsegrupp kallad Operation Stand Up (OSU). Denna förberedde en stor försändelse av s.k. Frihetspaket till soldater i Irak som en del av ett större arbetsprogram. Förutom strumpor och godis innehöll varje paket propagandamaterial på både engelska och arabiska för att delas ut samt det apokalyptiska dataspelet ”Left behind: Eternal Forces”. Spelet går ut på att de kristna krigar mot folk med annan tro. Men efter att MRFF avslöjat planerna stoppade Pentagon leveransen.

Ytterligare en videofilm som MRFF bringade i dagsljuset var en reklamfilm som Campus Crusade spelat in på Flygakademin. Även denna går helt emot konstitutionen. Kadetter och representanter vid akademin träder fram och berättar öppet om hur Campus Crusade hjälpte dem att stärka banden till Jesus under den både fysiskt och mentalt krävande utbildningstiden. En av dem som uttalar sig är organisationens representant vid akademin Scot Blom. Han talar om att organisationens syfte ”alltid har varit att söka efter nuvarande och framtida ledare” och att det är därför som den valt ut Flygakademin för att sprida sitt budskap.” Vårt syfte med Campus Crusade vid Flygakademin ör att göra Jesus Kristus till ett ämne för akademin och över hela världen” fortsätter Blom. Varje vecka uppmuntras kadetterna till att närvara vid en bibelstudiegrupp kallad ”cru” vilket är en förkortning av ”crusade”. Flygakademin är kanske det tydligaste exemplet på hur den kristna högern i USA bedriver sin verksamhet.

Tidvis har den lett till spända relationer mellan kadetterna och några känt sig direkt utsatta eftersom de inte varit tillräckligt troende eller haft en annan religion än kristen. Weinstein som själv varit kadett vid akademin på 70-talet berättar i sin bok ”With God on our side” hur det redan på hans tid förekom religiös intolerans. Även hans son kände press på sig från kamraterna eftersom han är jude. Sedan Weinstein grundade MRFF har han fått ta emot över 6800 berättelser från både tjänstgörande och icke-tjänstgörande personer inom militären. De flesta av dem kommer från kristna som inte delar samma uppfattning som fundamentalisterna.

Här nedan är en video utgiven av MRFF med hänvisning till Weinsteins bok ”With God on our side”.

Annonser

13 responses to “Att bygga Guds armé

 1. Evangelikaler = fundamentalister = talibaner…

  Svårt att ta sådan kritik på allvar. På tok för dålig analys – faktiskt!

 2. Lars: Jag betvivlar att Talibanerna skulle kalla sig fundamentalister. De skulle nog även de bara påstå att de försöker föra frälsning till en förlorad själ. Endå vet både du och jag att de är fundamentalister.

  Men intressant att de alltså även är på ”Guds folk” dvs Judarna om att konvertera för att få räddningen. Kan ju tyckas att de gjorde sitt val när de slängde upp en viss kille på korset. Sen även att den kristna högern verkar ha en mjuk sida mot Guds folk.

 3. Jag är på semester utomlands och har inte tid för ett längre svar.

  En evangelikal är inte detsamma som en (kristen) fundamentalist. (Pröva din egen kunskap innan du svarar: Ge mig namnen på fem ledande evangelikala teologer och fem fundamentalistiska dito!)

  Inte ens en äkta kristen fundamentalist kan jämföras med talibanerna. Det finns mellan 15 och 30 miljoner (beroende på hur man räknar) äkta kristna fundamentalister i USA. hur många av dem brukar våld mot oliktänkande? Svar: Ytterst få.

  Det finns mellan 20 och 100 miljoner evangelikala kristna i USA, mellan 50 och 200 000 i Sverige (återigen beroende på hur man räknar). Hur talibanlik är din närmaste evangelikala frikyrka?

 4. De kanske inte är jämlikar, men nog är de båda fundamentalister. Men vi har olika syn på det ok.

  Det jag istället frågar mig, om vi ställde dessa 15-30 miljoner inför samma omständigheter som som Pashtuner blivit utsatta för under, låt oss säga 100 år. Hur skulle de reagera och hur skulle deras tro utvecklas?

 5. Fundamentala kristna gör liknande saker i USA genom att utnyttja systemet som talibanerna gjorde i afghanistan genom att utnyttja sitt system.

 6. http://www.theglobeandmail.com/talkingtothetaliban

  Leta efter UNEDITED TALIBAN INTERVIEWS

  Nej nej, för jag vet bäst.

 7. Hemkommen från utlandsresan men med rätt mycket att göra skall jag försöka mig på ett kort (senkommet) förtydligande ytterligare. Intolerans visas (tyvärr) ofta mot troende likaväl som mot icke-troende. Gissa hur den genomsnittlige troende eleven upplever sin vardag i en svensk skola!

  Religiösa människor gör ibland hemska saker. Men det gör ateister också. Majoriteter (oavsett typ) förtrycker ibland minoriteter – och tidigare förtryckta kan snabbt själva bli förtryckare. just nu betraktar många religion som något farligt, och ofta med dåliga argument bakom (tänk R. Dawkins och C. Sturmark – jag som troende skulle kunna argumentera med bättre argument mot religion än vad dessa två gör!)

  I denna diskussion förekommer begreppet ”fundamentalism” helt utan *denotation*. Dess enda syfte i debatten är att skapa en *konnotation* till något farligt, typ talibanerna.

  Frågan är alltså hur farliga är de amerikanska evangelikala organisationer som ser militären som ett missionsfält? Mitt svar är att faran överdrivs betydligt av MRFF. Att likställa evangelikaler med fundamentalister är ett sakfel. Speciellt i amerikansk kontext där det finns en gruppering där begreppet fundamentalist är korrekt applicerad. Där det har en denotation.

  Likaså är det ett sakfel att likställa amerikansk calvinistisk/baptistisk fundamentalism med talibanerna. Oavsett hur deras reaktions kulle vara på att bli behandlade som pashtunerna.

  För det första har de inte blivit det – även om de ofta upplevt sig förföljda. (När såg du senast en ”fundamentalist” iklädas en positiv roll på film eller TV senast?) Dagens fundamentalister – vars teologi jag alltså inte delar – är som alla människor i övrigt. Det finns 270 miljoner andra amerikaner som är fullt kapabla att bete sig illa och göra lära av det om de skulle pressas.

  Man skall kanske dra sig till minnes (ledsen, nu blir det Godwins law…) att det var de icke-fundamentalistiska ”kulturkristna” som välkomnade Hitler och de bibeltroende som inte accepterade honom. Hade det funnits en störra grupp ”fundamentalister” i Tyskland kanske vi hade sluppit nazismen!

  Min invändning mot stora delar av amerikansk kristendom, är att man för sällan granskar den egna staten i Bibelns ljus. Patriotism kanske är en dygd, men det är ingen biblisk dygd! Också USA kan inträda sig ”vilddjurets” roll enligt kristet bildspråk. Ett stöd till militären kan aldrig vara förbehållslöst, speciellt inte med tanke på det utomvärdsliga gudsrikesideal som finns i Nya Testamentet och dess tämligen våldskritiska hållning.

  Vad spelar det för roll för den evangelikala rörelsen om den vinner den militära världen, men förlorar sin själ?

 8. Och om kyrkan inte propagerar att preventivmedel är fel, syndigt och i vissa fall även värdelöst. Så skulle vi inte heller ha någon Hitler *tada*

  Ja, alla människor oavsett vad de kallar sig gör otäcka saker. Jag med. Men det är inte Människans ondska som står på tavlan nu. Det är de krista fundamentaliseterna.

  Det är sakfel enligt dig. För du ser en skillnad i Fundamentalismen. Jag ser endast en fundamentalist. Om det är en Fundamental-, Femenist, nazist, kristen, homosexuell, muslim, jude, kommunist eller vad fan den vill kalla sig. För jag skiter i vem han spöar upp den andra killen för det är FEL. Men jag kan ju för sakens skulle då kalla dem för Kristna Fanatiker.

 9. ”Frågan är alltså hur farliga är de amerikanska evangelikala organisationer som ser militären som ett missionsfält?”

  Farligt? I min värld så är det alltid dåligt med mobbning oavsett om mobbaren har funnit Jesus eller inte.

  Sen är det ju mot Amerikanska grundlangen och i min värld är det ju alltid farligt när nån anser sig stå över lagen med motiveringen Deus Vult, Allah akbar motsvarande.

  ”Man skall kanske dra sig till minnes (ledsen, nu blir det Godwins law… 😉 att det var de icke-fundamentalistiska “kulturkristna” som välkomnade Hitler och de bibeltroende som inte accepterade honom. Hade det funnits en störra grupp “fundamentalister” i Tyskland kanske vi hade sluppit nazismen!”

  Jag ser inte direkt hur det är relevant här.

  ”Min invändning mot stora delar av amerikansk kristendom, är att man för sällan granskar den egna staten i Bibelns ljus.”

  Bibelns ljus är ju inte direkt kompatibelt med amerikanska grundlagen så det vore nog en dålig idé.

 10. @Halldin:

  H: ”Och om kyrkan inte propagerar att preventivmedel är fel, syndigt och i vissa fall även värdelöst…”

  Vad har katolska kyrkan med den evangelikala rörelsen att göra? Utsagan tjänar bara till att på nytt bevisa Halldins okunskap i ämnet!

  Vad jag försökte visa var att de kristna som var längst från fundamentalismen blev medlöpare till nazismen och de som i någon mån hade liknande trosuppfattningar som liknar den kristna schattering man verkligen
  bör kalla fundamentalister gjorde motstånd. Troligen har Halldin inte en blekaste aning vad som menas med kulturkristendom.

  H: ”Men det är inte Människans ondska som står på tavlan nu. Det är de krista fundamentaliseterna.”

  Korrekt. Men jag försöker påvisa att en evangelikal inte är just fundamentalist! Att etiketten är pådyvlad av inget annat skäl än att brännmärka.

  H: ”Det är sakfel enligt dig. För du ser en skillnad i Fundamentalismen.”

  Nej, jag ser skillnad mellan fundamentalism och det som de facto inte är fundamentalism, det som brännmärkts bara för att det är bekvämt.

  @Andersson:

  A: ”I min värld så är det alltid dåligt med mobbning oavsett om mobbaren har funnit Jesus eller inte.”

  Likaså i min värld. Men vad jag försöker säga är att evangelikala kristna inte är mer mobbningsbenägna än den genomsnittlige
  Svensson (eller Smith), och att de av MRFF felaktigt utpekas som om de vore just det. Resonemanget rymmer sakfel och liknar mest en rasists sätt att döma ut alla invandrarkulturer – man utgår från negativa incidenter och ser dem som det enda signifikanta.

  A: ”Sen är det ju mot Amerikanska grundlangen…”

  Vad är emot grundlagen? Att ha en tro? Att missionera?

  Bloggen säger ”det har förekommit fall…” Jag motsäger inte detta. Jag motsäger att det är ett allvarligt hot, dvs. generaliseringen
  man gjort utifrån incidenterna.

  Vi kan ta ett annat exempel på felaktigheter: Det föregivet farliga spelet ”Left behind: Eternal Forces”, som i bloggen beskrivs så här:
  ”Spelet går ut på att de kristna krigar mot folk med annan tro.”

  Sakupplysningar:
  ”Contrary to misinformation on the web, this game does not include references to any other religion. Also, there is NO killing in the name of God, and NO convert or die missions.”

  Spelet handlar FRÄMST om en ANDLIG strid:

  ”Conduct spiritual warfare using the power of PRAYER and WORSHIP as more powerful weapons than guns and tanks.”

  Som videospel betraktat finns det bra många som är värre:

  ”How does your game compare to more widely known games such as Grand Theft Auto or 25 to Life?
  LEFT BEHIND: Eternal Forces was developed to provide an alternative form of entertainment to those desiring more positive game content,
  while still engaging core gamers in battle. The difference is that our game features fictional battles set on the stage of an apocalyptic world. Our game includes no intestines, no blood spatter, no severed limbs, no vulgar language, no sexual conduct, no morally reprehensible conduct – such as cop-killing, prostitute-bashing, or other criminal behavior, no Bible-bashing believers, no Bible thumpers, no radical extremists killing in the name of God, no abortion clinic stalkers…or other such content in the games you mention.”

  Jag är inte så spelintresserad, så jag vet inget om detaljerna i spelet, men det är inte svårt att se att kritiken är överdriven.

  A: ”och i min värld är det ju alltid farligt när nån anser sig stå över lagen med motiveringen Deus Vult, Allah akbar motsvarande.”

  Vilket borde göra dig glad att evangelikala kristna finns, då de enligt vetenskapligt gjorda undersökningar är MINDRE benägna att bryta mot lagar än genomsnittet. Evangelikal tro på Gud ökar laglydnaden, inte tvärtom.

  Jag: ”Min invändning mot stora delar av amerikansk kristendom, är att man för sällan granskar den egna staten i Bibelns ljus.”

  A: ”Bibelns ljus är ju inte direkt kompatibelt med amerikanska grundlagen så det vore nog en dålig idé.”

  Påståendet avslöjar att A inte vet så mycket om Bibelns innehåll (troligen bara lösryckta fraser) eller den amerikanska konstitutionen. Samt att A inte försökt förstå vad jag vill ha sagt. Tydligen kommunicerar jag illa…

  Eller så är också jag brännmärkt som ”fundamentalist” och kan redan i förväg avskrivas som någon som per definition alltid har fel.

 11. Hur som haver…. Så är ju de individerna i de fallen som tas upp, fundamentalister.

 12. Visserligen är detta bara avlägset ”on topic”, men här kommer två boktips i gengren historiska romaner med anknytning till konflikter mellan religioner:

  ”Riddarna på Rhodos” av Bo Giertz
  Jag impulsköpte denna när jag letade guidebok inför en charterresa till Rhodos nyligen. Den visade sig ge en intressant bild av en del av striden mellan de muslimska Ottomanerna under Süleiman den präktige och en gren av kristendomen (Johanniterriddarna).
  Den ger en mycket realistisk (och blodig) bild av belägringen av Rhodos 1522 i romanens form.

  Viss protestantiskt teologi syntes, men var försumbar för att komma från en bok skriven av en gammal kvinnoprästmotståndare…

  Klart läsbar och rena fyndpriset på Bokus.

  Hemkommen från resan sprang jag i den lokala bokhandeln på:

  Religionen av Tim Willocks

  Då min nyfikenhet för Johanniterorden (internt kallad ”Religionen”) väckts med den förra boken, så köpte jag också denna.

  Den är mer av en äventyrsroman, men den är samtitigt brutalt realistisk (i form av blod, träck och inälvor) i sin skildring av striderna i samband med Ottomanernas nästa belägring av Johanniterna, nu vid deras nya fäste på Malte år 1565.

 13. Usch så jag stavar!