Frankrikes nya militära vision

Frankrike kommer att ha gjort rekordsatsningar på internationella militäroperationer under år 2008 rapporterar Jane’s Defence Weekly. Den totala summan beräknas till runt 880 miljoner Euro. År 2007 var motsvarande summa 685 miljoner Euro. Ökningen beror på att styrkan i Afghanistan utökats med 700 soldater under juli månad och oväntade utgifter till Tchad. Enbart kostnaderna för styrkan i Afghanistan kommer att bli 250 miljoner Euro under detta år, vilket är en ökning på 47 % sedan förra året.

I juni lät President Sarkozy tillkännage radikala förändringar i Frankrikes strategiska doktrin. Dessa är de mest omfattande på många år och kommer att få konsekvenser inte bara för den franska försvarsmakten utan även delar av landets befolkning. Den nya doktrinen omkullkastar årtionden av fransk säkerhetspolitik. Bland det mest radikala i den är återföreningen med NATO. Detta kommer att föra Paris närmare Washington vilket inte är populärt hos fransmännen eftersom President Bush är impopulär.

Den franska försvarsmakten har redan minskats kraftigt. Sedan 1989 har den skurits ner från en halv miljon anställa till 320,000 idag. Men ytterligare 54,000 jobb försvinner och 50 militärbaser kommer att läggas ner. Idag är den franska försvarsmakten Europas största vid sidan av Storbritanniens som den har gemensamma drag med. Båda två har en försvarsbudget på runt 2,5% av BNP. Efter nedskärningarna kommer den franska armén att vara 224,000 man stark mot Storbritanniens 180,000. Båda länderna har också hangarfartyg till sitt förfogande. Det enda som skiljer den brittiska och franska åt är hur de arbetar. Storbritannien har en högre andel stridsförberedda trupper.

Målet med den nya franska försvarsplanen är att ha 30,000 soldater stationerade utomlands. Styrkorna skall också bli mindre och rörligare. I det här avseendet ligger både Storbritannien och USA före. För att uppnå detta skall resurser tas ifrån de övriga vapenslagen och de vapensystem som konstruerades under Kalla Kriget och läggas på bl.a. underrättelse och spionsatelliter.

De nya planerna kan innebära att Frankrikes närvaro i Afrika får stå tillbaka. Det är dock inte klart och meningarna går isär på den här punkten. Sarkozy vill att Frankrike engagerar sig på andra håll i världen som Asien och Latinamerika där de geopolitiska intressena sannolikt kommer att finnas i framtiden. Men att bryta historiska mönster kan inte vara det lättaste hur reformivrig en ledare än är. De franska intressena i Afrika går långt tillbaka i historien. Kontinenten tar emot 5 % av Frankrikes export och 240,000 av landets medborgare är bosatta där. Frankrike importerar också mängder av olja och metaller från Afrika inte minst Gabon. Därför är fred och stabilitet i regionen av stort intresse för den franska regeringen. ”Den afrikanska kontinenten är vår granne och när den skakas av konflikter, skakas även vi” förklarade en parlamentsledamot vid namn André Dulait. Mellan åren 1962 och 1995 ingrep Frankrike hela 19 gånger militärt i Afrika. När landets kolonier blev självständiga under 1960-talet ingick de flesta av dem överenskommelser med Frankrike om militärt stöd och samarbeten t.ex. Gabon. De flesta av dessa avtal gäller än idag och några av dem är hemliga. Men militäroperationerna i Afrika fick uppleva en svår vändpunkt med folkmordet i Rwanda 1994. Sarkozy har gjort utfästelser om att låta omförhandla avtalen från kolonialtiden.

Idag tjänstgör runt 12,000 franska soldater i fredsbevarande missioner runt om i världen. Mer än hälften av dem är stationerade i Afrika. Det finns tre militärbaser på kontinenten den största ligger i Djibouti, den andra i Senegal och den tredje i Gabon. En mindre styrka finns på Réunion utanför Madagaskar. Förutom detta pågår militära operationer i Tchad, Centralafrika och Elfenbenskusten. I Tchad finns uppgår styrkan till 1200 soldater vilka har till uppgift att skydda franska medborgare och understödja regeringen. Den franska delen utgör den största av den annars runt 3700 EU-styrkan. Detta har skapat tvivel om den verkligen kan anses neutral. I Centralafrika finns 300 man i huvudstaden Bangui. På Elfenbenskusten övervakar 3000 soldater freden under FN-mandat. Operationen är Frankrikes just nu största och mest omstridda i Afrika. Lokalbefolkningen tenderar att se de franska trupperna som en ockupationsarmé. En fransk observatör kallade Elfenbenskusten för ”Frankrikes lilla Irak”.

Den nya försvarsdoktrinen bekräftar dock tidigare gissningar om att Frankrike avser att omarbeta sina geopolitiska ambitioner. Den nya permanenta militärbasen i Förenade Arabemiraten skall vara redo nästa år. Härnäst kan det möjligen bli Asien och då kanske det blir aktuellt att förflytta trupper från exempelvis Elfenbenskusten. Istället kanske USA tar över en del av operationerna i Afrika, de har redan börjat med AFRICOM. Doktrinen nämner vikten av samarbete med den amerikanska militären i syfte att motarbeta Irans inflytande och spåra kärnvapen. Frankrike kommer att fortsätta underhålla sin egen kärnvapenarsenal.

Vilken effekt den nya försvarsdoktrinen kommer att få för resten av världen och det franska folket återstår att se. Men förhoppningarna är att den skall leda till att landet fortsätter att vara en militärmakt att räkna med.

Annonser

One response to “Frankrikes nya militära vision

  1. Jag tror Zarkozy gör rätt… Engagemangen i Asien, Sydamerika, etc. innebär ju att man för första gången engagerar sig i länder/områden som inte varit forna kolonier… vi får se hur det går.

    Dock var det ganska skönt att ha ”frassarna” utanför Nato, eftersom de då inte kunde torpedera verksamheten… Jag bävar inför vad de kan ställa till om de får en socialistpresident om ett par år…

    /Erik