Helt om

Så är det äntligen klart. Inga fler förband skall läggas ner skriver Alliansens fyra partiledare i dagens SvD. Obalansen i Försvarsmaktens ekonomi har det tagits itu med. Det ekonomiska arbetet kommer dock att fortsätta liksom satsningarna på internationella missioner.

 ”Regeringen kommer i närtid att presentera hur materielbesparingarna ska genomföras. Den del i processen som handlar om att göra besparingar på försvarsmateriel och åstadkomma balans i försvarsekonomin är därefter avklarad. Arbete kvarstår, men de resultat vi nu nått innebär att vi i höstens budget­proposition kan ge ett antal besked som ger svenskt försvar långsiktigt bättre förutsättningar. De effektiviseringar som nu görs på försvarsmateriel innebär att vi varaktigt kan öka anslaget till förbandsverksamheten. Tillsammans med tidigare aviserade förstärkningar kommer försvarets resurser för förbandsverksamhet och internationella insatser stegvis att öka till en nivå som 2011 är cirka 2,2 miljarder kronor högre än 2006″ skriver partiledarna.

Hur skulle det egentligen ha sett ut om viktiga regementen som Revinge och Skövde m.fl hade lagts ner? Hoppas att det inte blir fler varsel utan att arbetet med materiel- och personalförsörjningen fortsätter istället liksom de gränsöverskridande försvarssamarbetena. Snart skall också Pliktutredningen presentera sitt resultat och rekommendationer. Kanske visionen för Sveriges försvar äntligen kan bli tydligare. Den är lika viktig som de ”ekonomiska förutsättningar” som artikelförfattarna hoppas på. En klar vision som kan leda det in i en oviss framtid.

Annonser

2 responses to “Helt om

 1. Mycket bra…
  …om inte passusen om materielbesparingarna avslöjat att detta handlar om nytt försvarspolitiskt trolleri med knäna. Samtidigt som Moore och Ericsson från HK betonar vikten av att bygga upp artilleriet, luftvärnet och marinen (där de två förstnämnda idag inte har materiel för en bataljon var) materiellt så aviserar Alliansen materielbesparingar.

  Ingendera av dessa kan försörjas med ”materiel från hyllan” (f.ö. en populistisk försvarspolitisk klyscha som enbart Sten T tror på).

  Detta betyder egentligen enbart att ÖB i slutet av nästa budgetår kommer att stå med ett nytt överdrag, ELLER att han står med alla sina förband kvar, men fortfarande utan modern materiel.

  Anders och Sten kommer då att sätta igång sitt krypskytte än en gång.

  Hoppas han har vett att avgå innan de nackskotten kommer.

 2. Svaret blev ”Utan modern materiel”!