ÖB och de 101 miljonerna

Vet inte riktigt vad jag skall tro om Expressens artikel. ”Så gjorde ÖB av med 101 miljoner” vrålar rubriken åt läsaren. 101 miljoner svenska kronor lades ner på ett projekt för att ta reda på vad Försvarsmaktens anställda tycker om sin arbetsplats och cheferna.

Behöver verkligen HR-frågor (Human Resource) kosta så mycket? Skattebetalarna står för notan. Men FM är de facto en stor organisation med personal utplacerade i olika länder. Runt 40 miljarder ligger budgeten på. Hur många procent av den kräver de 101 miljonerna? Undrar hur stora personalintensiva företag som Nordea och ABB hanterar personalundersökningar liksom våra statliga organisationer och vad dessa kostar. Har vi någonting att jämföra med? Varför anlita en utomstående konsult? Bland annat var filmen med den numera riksberömda ”Vedhuggarscenen” en del av miljonprojektet. Mer än hälften av de anställda anser att medarbetarundersökningarna inte lett till förändringar.

Folkpartiets Allan Widman är av hans kommentarer att döma helt förbryllad. ”Det framstår som helt osannolikt. Om någon begärt att jag skulle gissa vad det kostat hade jag aldrig kunnat komma fram till den summan! Det är svårt att plädera för förstärkningar till försvaret när den här typen av uppgifter kommer fram” säger Widman.

Annonser

4 responses to “ÖB och de 101 miljonerna

 1. Har svårt att förstå Widmans förvåning. Allt detta har varit på bordet från början, tillochmed i pressreleaser – varför börjar pressen oja sig om detta just nu?
  Särskilt som HKV och FMLOG fått usla siffror på förtroendet… hela tiden?
  Ett litet memento till Bi Puranen, dock – varför ska det faktum att man är tveksam till FN:s möjlighet/förmåga att vara en demokratisk kraft i världen i undersökningen innebära att man klassas som icke-demokrat, motståndare till multikultur och allmänt bakåtsträvande? Jag tycker det idag är en högst rimlig beskrivning!

 2. Man kan dock göra några enkla matemateiska beräkningar. En ”normal” organisationskonsultfirma ligger kanske på 2500 kr i timmen. 100 MSEK skulle alltså generera 40 000 konsulttimmar, vilket ju räcker för att intervjua var och en av de 10 000 mobiliserbara inom hela insatsförsvaret i 4 timmar var.

  Det mostvarar med ett annat sätt att räkna 22 manår. Frågan är om Bi P är så effektiv eller om hon ens har så många konsulter i företaget?

  Nej – Allan Widman är definitivt ingen favorit – men jag förstår hans förvåning. Detta är snudd på absurt!

 3. Jag läser då och då denna blogg med behållning, men det blir ointressant om faktakontrollen begränsar sig till läsning av en kvällstidningsartikel. Värdegrundsprojektet ”Värderingar som styrmedel” kostar ca 1 000 kronor per anställd och år (närmare 20 000 anställda under fem projektår). Projektet betalas inte av Försvarsmaktens ordinarie budget, utan av kompetensutvecklingspengar (s k RALS, bilaga 3).
  Den internkommunikationsvideo som innehåller 30 sekunder vedhuggningsbilder är INTE en del av värdegrundsprojektet.

  Projektet handlar inte om att efterhöra om personalen trivs eller inte. Det är en strategisk satsning som ska möjliggöra själva omställningen från invasionsförsvar från insatsförsvar. En stor del av enkätfrågorna har en direkt koppling till de krav och uppgifter som regering och riksdag ställer på myndigheten. Det hänger faktiskt ihop om man sätter sig in i förhållandena, och det blir mycket pengar på fem år med så många anställda. Och ALLA anställda ska vara med på den här resan.
  Vänligen /STAFFAN DOPPING, informationsdirektör i Försvarsmakten

 4. Ja, jag förstår vinken. Hade alldeles glömt bort det. Jag skall tänka på dig i fortsättningen?

  Vänligen
  /Militära Reflektioner