Rysslands Geopolitik

Ikväll hölls Atlantkommitténs första pub efter en skön sommar. Det var den mest besökta puben någonsin. Det kunde vi alla som var där konstatera med blotta ögat. Att så många samlades i den traditionella våningen på Örlogshemmet var fullt förståeligt. Temat för kvällen var nämligen ”Rysslands Geopolitk”. Föreläsare var historieprofessor Kristian Gerner. De frågor och diskussioner som ägde rum efteråt kunde ha pågått till sent på kvällen.

Georgienkriget har gjort ämnet än mer aktuellt. Det är den ryska säkerhetsparanoian som ligger bakom mycket av landets geopolitik. Under Putins tid har denna återkommit och han uttrycker sig i geopolitiska termer. Bland annat har han sagt att händelserna 1991 var århundradets största geopolitiska katastrof. Enligt honom var det förräderi inom de egna leden i stil med ”dolkstötslegenden” i Tyskland som ledde till detta. Efter Sovjets fall kunde USA uttnyttja Gorbatjov.

Jeltsins tid var endast interregnum mellan en period av årtionden av planekonomi och den nya tiden. Denna mellanperiod var en tid av kaos då Ryssland inte kunde föra en riktig utrikespolitik, till skillnad från idag. Händelserna efter 1991 kan jämföras med dem i det revolutionära Frankrike. Om Gorbatjov lät genomföra revolutionen är Putin Napoleon Bonaparte. Han efterträdare Medvedev med anhängare säger att allt de gör är i självförsvar. Men problemet är att säga var defensivgränsen går.

Annonser

2 responses to “Rysslands Geopolitik

  1. klockren jämförelse med Revolutionens Frankrike tycker jag! Den kommer jag ha användning av i framtida diskussioner.

  2. Ska vi dra historiska paralleller torde väl det senaste traktatet med Kina platsa i en jämförelse med Molotov-Ribbentroppakten. Två länder, som konkorrerar om samma naturresurser, båda utan demokratisk tradition och där det enda man säkert kan säga är att de kommer att falla varandra i strupen förr eller senare.