Brott under värnplikt ökar

sibDet är inte bara dödsolyckorna som har ökat i det militära. Sedan år 2006 har antalet brott under värnplikten ökat. I år har 20 personer fått avsluta sin tjänstgöring på grund av olika förseelser. Flest har åkt dit för narkotika brott. Fem stycken anmälda. Kommer ni ihåg incidenten på Amf 1 i januari? Det var inte bara fråga om knark, utan även mobbning, olaga hot och stölder av alkohol. Ja, idag är det narkotika som gäller. Förr i tiden kunde man i princip bli arkebuserad för fylla och skadegörelse om man hade druckit för mycket av kronbrännevinet. På Skaraborgs regemente har alla de fyra fallen av sexualbrott skett, varav en våldtäkt på ett logoment. Hur kommer det sig?  

Vad beror det på att siffran stigit från 7 personer år 2006 till 20 detta år? Är det relaterat till de minskade värnpliktskullarna och att det därmed blivit lättare att uppdaga brott? Eller har det att göra med det tuffare samhällsklimatet….

Annonser

4 svar till “Brott under värnplikt ökar

  1. Eller kaoset inom försvaret?

  2. Det är också tänkbart, kanske inte bara en faktor utan flera. Många bäckar små blir till en st0r å.

  3. Det är ju två staplar som gått i taket ungefär samtidigt så är det ju alla fall intressant.

  4. Förr sopade man de flesta problem under mattan.

    I och med att värnpikten i praktiken har blivit frivillig så får vi nu in och koncentrerar i genomsnitt en annan kategori unga män på våra förband. Dessutom har oskyldig hamprökning på ren fritid numera blivit någonting försvarsmakten inte tolererar. Att våldtäkt kommit in i försvarsmakten är inte konstigt i ljuset av att frekvensen ute i samhället femdubblats sedan jag tjänstgjorde och fortsätter att stiga.

    En så stark ökning på två år kan dock bara bero på ökad kontroll och rapportering från försvarsmaktens sida.