Tortyrens återkomst i juridisk skepnad

mattias_gardellNär är användningen av tortyr försvarbar och i vilket sammanhang? Är det skillnad om en demokrati eller icke-demokrati gör bruk av tortyr för att hävda sitt intresse? I dagarna har Mattias Gardell kommit ut med en ny bok om ”Tortyrens återkomst”. Han är professor i religionshistoria och har tidigare givit ut boken ”Bin Ladin i våra hjärtan”. Tortyren i sig är ingenting nytt utan har varit en metod för att samla in information av länder i inte minst Väst i över två och ett halvt årtusende.  Men det finns mönster i historien som talar om ”hur” den har använts och synen på denna. När demokratin gjorde sitt intåg på 1700-talet började tortyr förbjudas eftersom den förknippades med gamla regimer. När Amerika hade blivit fritt från England förbjöds tortyr i konstitutionen. Men faktum är att tortyr alltid har funnits i USA ända sedan republikens grundande fram till idag. Konstitutionen och de rättigheter som den listade upp omfattade enbart  vita. Svarta, indianer, kineser och andra kunde utsättas för omilda behandlingar utan problem. Till exempel användes tortyr under 1800-talets brutala Indiankrig. Vietnamkriget var också en konflikt där tortyr användes.

I mars 2008 lade President Bush in sitt veto mot det internationella tortyrförbudet. Detta säger mycket. Tortyr har alltid intagit en central roll i USA:s globala krig mot terrorismen. Fram till år 1973 sponsrade CIA olika forskningsprojekt som syftade till att ta fram sofistikerade metoder för psykologisk tortyr. Den rent fysiska tortyren är inte alltid den effektivaste. En metod som visat sig effektiv är att låta offret se en nära anhörig utsättas för behandlingar av olika slag. Det är en sak att själv utsättas för smärta, men en helt annan att se till exempel sin mor eller bror lida på grund av en själv. En annan effektiv metod är sex. CIA använder det gärna i arabländerna som är en kultur där heder är viktigt. Det är till exempel en skam att visas upp naken offentligt. Bilderna från Abu Ghraib fängelset där offren visades upp nakna i olika positioner var en del av tortyren.

Det finns en stor skillnad mellan tortyren under Kalla Kriget och den i vår tid. Under Kalla Kriget användes den under strikt hemliga förhållanden. Det är endast genom offren eller avhoppare som man har fått veta om förekomsten. Men idag har tortyren blivit mer offentlig. I USA propagerar man till och med öppet genom romaner och filmer för tortyr som ett sätt att få fram uppgifter i syfte att hindra katastrofer. TV-serien 24 är en sådan. Denna serie sänds inte bara i USA utan var även mycket populär i Storbritannien. Huvudpersonen Jack Bauer spelad av Kiefer Sutherland drar sig inte för att ofta använda överdrivet våld eller andra metoder i framvaskandet av uppgifter. I ett avsnitt används till exempel en drog som orsakar invärtes smärtor när den injeceras i offret. Men budskapet står klart ”ändamålen helgar medlen”. De överdivna tortyr-scenerna har till och med fått USA:s militär att reagera. De har bett producenterna att åtminstone tona ner dem eftersom serien har blivit enormt populär inom vissa delar i den amerikanska militären. Till exempel reste brigadgeneral Patrick Finnegan som undervisar lag på Militärakademien i West Point till producenternas kontor i Kalifornien för att förkalra för dem vilken skdlig inverkan serien har på inte minst de yngre soldaterna.

Det är inte bara i USA som inställningen till tortyr har blivit mera ”flexibel”. Utan även i Storbritannien och Frankrike. Vad gäller den senare, så har vi här i Sverige har vi debatten kring händelserna under operation Artemis och pojken Josef i färskt minne. Terrorister omfattas inte av de internationella lagarna om tortyr. Här ligger en fara. Till exempel finns det inte längre några politiska fångar i Libyen. Alla är terrorister och kan utsättas för tortyr. FARC gerillan i Colombia är inte längre en politisk separatist-rörelse utan en terroristorganisation. Vem som helst kan tydligen få en terroriststämpel på sig.

Mest ovillig till legaliseringen och användandet av tortyr i USA var militären. När kriget i Irak bröt ut gällde Genévekonventionen. Men sedan beslöt Bushadministrationen att avskaffa den. Detta ogillades starkt av militären. Dels för att det ger den dåligt rykte internationellt och för att även amerikanska soldater kan utsättas för tortyr.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.