Det våras för Försvaret

soldater”Försvar på villovägar”….så lydde temat för Allan Widmans föreläsning på Atlantkommittén ikväll. Tyvärr kunde jag inte närvara men tidningarna finns alltid i närheten. Rubrikerna och orden när jag läser igenom dagens SvD är lika nedslående. Hur vill regeringen ha det egentligen? Skulle inte nedrustningen av Försvarsmakten stoppas efter Georgienkrisen? Nu på fredag kommer ÖB Håkan Syrén sannolikt att meddela hur armén skall minskas med en tredjedel. Det blir också hälften mindre pansar. Men hur blir det då med Flygvapnet, skall någon flottilj läggas ner eller inte? Jag kommer ihåg hur det talades om det i våras. Pendeln tycks hela tiden svänga fram och tillbaka. Vad annat kan man göra än att titta på?

Sverige går inte att försvara i nuläget. Trots att armén är avsevärt mindre än förut så går den inte att mobilisera tillräckligt snabbt enligt Johan Tunberger. Samma sak säger Generallöjtnant Johan Kihl tillsammans med två andra medskribenter i dagens SvD. ”Försvaret klarar inte angrepp på Sverige. Förbanden i den svenska försvarsmakten är idag för få. Dessutom är de inte inriktade på, utrustade för eller övade för försvar av Sverige. Samtliga förband har inriktats mot internationella insatser med motiveringen att erfarenheterna i fredsinsatser gör förbanden mer effektiva också hemma. Sanningen är att en hel generation nya officerare inte övat försvar av Sverige – krigsförbandsövningar för hemlandets försvar genomförs knappast längre. Befälens förmåga att leda förband i strid har minskat till en nivå som är oacceptabel. Förband utrustade för fredsinsatser passar alltså inte för krig hemma” skriver de. 

Jag känner mig verkligen på villovägar när jag läser igen hela artikeln. Man får hela tiden höra olika bud. Vad jag har både hört och läst är att det satsats på fel saker när regeringen efterfrågar internationella insatser. Sverige har lagt ner för mycket resurser på pansar, när det är infanteri som efterfrågas i exempelvis Afghanistan. Enligt professor Mats Alvesson, och Karl Ydén som presenterade en doktorsavhandling i november förra året gör bara fyra procent av yrkesofficerarna utlandstjänst och endast en mindre del av försvarsbudgeten går till internationella insatser. ”Många officerare vittnar om bristande kontinuitet och kompetens i lednings- och stödfunktioner när de tjänstgör utomlands” stod det i deras artikel i SvD den månaden. Ändå kan alltså inte officerarna leda förband i strid på en eventuell svensk hemmafront om man skall tro vad Kihl skriver. Hans ord ”krigsförbandsövningar för hemlandets försvar genomförs knappast längre” låter olycksbådande. Duger inte vårt försvar varken i Sverige eller ute i världen?

Men snart är det vår igen på riktigt och en ny inriktning skall slås fast av regeringen. Hoppas det blir slut på villfarelserna då.

Annonser

10 responses to “Det våras för Försvaret

 1. Jag var upptagen med förintelsedagen och kunde inte närvara. Jag trodde det var Benulic som skulle tala om något amerikanskt inrikespolitiskt. Vad hände? Sade Widman någonting av vikt?

 2. Nu är ”pansarförband” det svenska namnet på det som i utlandet benämns ”mekaniserat infanteri” (mech inf.). Ett pansarförband består förvisso till viss del av stridsvagnar men flest soldater utbildas idag till så kallat pansarskytte; infanteri som åker i stridsfordon med vid behov lastar av och tar mark till fots. Pansarkåren och Pansarregementena är namn som hänger kvar från det glada 50-talet.

  Så visst har vi nog med skyttesoldater för att bemanna eventuella utlandsstyrkor, inga konstigheter med det.

 3. Jag blir faktiskt litet less när jagt läser förståsigpåarnas kommentarer till det svenskaq försvarets nedgång och eventuella framtid.
  För det första: när försvarsministern säger att man måste välja mella effekt och beredskap är det en lögn. Så sent som på början av 90-talet kunde vi mobilisera de stridande delarna (jfr ”batstridsgrupper”) av brigaderna (iaf pansarbrigaderna) på mindre än 48 h, en sådan stridsgrupp per brigad inom 24 h. Det övades och kontrollerades, det var praktiskt genomförbart. Sedan dess, eftersom det inte efterfrågades, lät man denna förmåga förfalla. Hela systemet med krigsplacering av utryckande värnpliktiga skrotades, bara det en skandal som bort polisanmälas, eftersom det i praktiken innebär att den kompetens den utryckande har – om han inte låter värva sig till US, är bortkastad.
  För det andra: ska man ha små förband, men utveckla stor effekt (eldkraft, rörlighet mm) är pansarförband och stridsvagnar ett måste. Detta insåg t ex Israel efter kriget 1948 – ett litet land, med ringa operativt djup, måste snabbt kunna mobilisera och utveckla försvarseffekt. Ergo – pansar.
  En övergång till batstridsgrupper med en salig blandning av inf, psk och få strv blir bara en logistisk och ledningsmässig mardröm och saknar dessutom förmåga till kraftsamling. Det är möjligen hoptråcklat för utrikes fredsbevarande, men inte nationellt försvar. Ett hemvärn som pratar engelska, inte mycket mer.

  Vad ska man då rösta på? Detta är ju det ”bästa” alternativ som bjuds. S vill skära ännumer, v och mp totalamputera.

  Vi borgerliga väljare måste nog protestera, häva upp vår röst, var och en inom respektive parti: ”Nog nu – gör om, gör rätt!”

 4. Om detta är en vår för försvaret liknar det den globala uppvärmningen – mer av en kommande istid…
  En åkarbrasa, någon?

 5. Problemet är att politikerna saknar militär kompetens och förståelse, med få undantag.
  Lägg på ett stort antal högre officerares egoistiska karriärfokus så får man en försvarsdebatt som idag. Ovanpå det skall läggas en blöt filt som kallas arbetsrätt, vilken hindrar FM att anpassa även personalkostymen.
  Efter närmare 200 års fred är det svårmotiverat för gemene man att FM skall kosta så mycket som det gör – helt förtståeligt. Att FM under lång tid anpassat sin ”hotbildsbeskrivning ”efter försvarsbudgeten är inte heller till någon hjälp…
  US är (bortsett från ett fantastiskt stöd till de drabbade civila i resp område) ett gigantiskt jippo som syftar till att ge svenska politiker tillträde till de fina salongerna på den internationella arenan.
  Sverige kan inte hävda eget territorium anno 2009 – har ej klarat detta sedan slutet av 1980-talet. Enligt expertis inom underrättelsekretsar föreligger inget militärthot på 10 år. En tidsrymd som förlängs efterhand som inget sker i vårt närområde. Varför då inte se till och skaffa en en kår av skickliga instruktörer som bibehåller sin kompetens tills läget förändras.
  Då kan Sverige återta på bred front. Lägger vi ner olika förmågor och gör oss av med kompetens inom ex. Artilleri, då är den borta för lång tid framöver. Att tro att vi skulle klara av att återta en hel förmåga inom 10 år är direkt ointelligent – det tar en hel generation och eventuellt ytterligare en halv…
  Tyskland klarade av sin uppbyggnad av Wehrmacht tack vare ett ”bedrägeri” där man behöll hela officers- och underofficerskadern efter 1:a världkriget, inom ramen för de 100.000 man stående styrkan som tilläts efter Versaillesfreden. Man ”degraderade” samtliga och på så sätt kunde man behålla kompetensen tills dess det blev dags…

 6. Men nu blir det mindre och mer tillgängligt, och starkare och bättre och, och…

  …alldeles värdelöst.

  Avgå Tolgfors – ingen tror på det du säger, så du får välja mellan att endera:

  1) Vara så dum att du tror på det du själv säger

  2) Vara intellektuellt ohederlig o c h de facto ä n n u dummare som tror att svenska folket tror på dina dribblingar

  Så okunnig och inkompetent eller ohederlig, okunnig och inkompetent. Which is it?

 7. ”Krigsförbandsövningar till hemlandets försvar genomförs inte längre…” Johan Kihl visar som vanligt sin okunskap.
  v 917 samövar fyra hemvärnsbataljoner i V Götaland under gemensam ledning, på militära och civila skyddsobjekt. Största militära övningen i Sverige i år – och på mycket länge. Vi övar INTE utrikes insats utan just försvar av hemlandet. Johan Kihl är välkommen att försöka innästla på F 7. Jag kommer personligen att spetsa honom på lämpligt vasst föremål.

 8. Vad blir det för föremål gaffel eller bajonett?

 9. Efterson FMLOG i sin vishet inte låter oss ta ut bajonetter (de äro faaarliga), får det väl bli en gaffel. Torde räcka, karlen är ju rätt tunn…

 10. Försvaret har ju rejäla gafflar.