Kategoriarkiv: Energi

Gasledningen och Sveriges tre val

gasled.jpgOm Gazprom får tillstånd att bygga den omtalade gasledningen Nord Stream, vad skall Sverige göra då? Om detta skriver Rutger Palmstierna på Svd Brännpunkt. Han menar att vi har tre alternativ: militär upprustning, Natoanslutning eller otryggt säkerhetssamarbete med Ryssland. Vad skall vi välja?

Gasledningen i Östersjön har blivit hårt ifrågasatt inte minst ur miljömässig synpunkt, även politiska relationer mellan länderna runtomkring denna och hur dessa kommer att påverkas har varit på tapeten. Men det som kanske gör gasledningen till ett extra hett ämne är det faktum att den utgör ett instrument för ryska utrikespolitiska ambitioner. Energi är ett av Rysslands effektivaste vapen på den internationella politksa arenan. Nord Streams huvudägare är Gaz­prom vars huvudägare i sin tur är ryska staten och den ryske presidentens innersta krets.

”Även om hotbilden idag är lugn vet vi inget om hur den ser ut på andra sidan Östersjön om ett år­tionde eller två – och gasledningen kan förmodas bestå under det närmaste halvseklet. Detta är den stora ryska ut­maning­en mot Sverige; gas­ledningens säkerhetspolitiska ­instabilitet.” skriver Palmstierna. Han nämner också att den ryska flottan i somras expolaterade Östersjöns botten för den framtida gasledningen. Men det är klart att huvudägaren Gazprom anförtror ett sådan uppdrag åt sitt eget lands flotta. Den svenska marinen har besparingskrav över sig och skall börja samarbeta med den finska. Det ligger så mycket skarpa minor från två världskrig, skrot och vrak på botten att det inte är klokt. Någon måste börja röja där, gasledning eller inte……. 

Så har vi de tre alternativen:
• Upprustning av flottan och kustbevakningen för att effektivt kunna upprätthålla svensk lag och ordning i zonen.
• I stället ansluta Sverige till Nato för att stärka denna för­måga.
• Att bli utsatt för ryska krav på att inleda samarbete med ­ryska myndig­heter för att upprätt­hålla lag och ordning i en skydds­zon omkring gasledningen.

Men vår flotta skall ju rustas ner…..eller hur blir det egentligen? Nato tycks ingen riktigt vilja veta av…..och inte heller Ryssland. Hur skall vi nu ha det?

Annonser

Tar kriget slut, när oljan tar slut?

oil.jpgNu har President Bush sagt sina ord. Styrkan i Irak skall minskas inom en begränsad mängd fram till juli 2008. Cirka 20 000 soldater eller omvandlat till fem brigader skall få åka hem eller till andra platser runt om i världen. Men       (bild redigerad av bloggaren) Presidenten menar att engagemanget i Irak bör ökas och att truppminskningen beror på de säkerhetsframgångar som uppnåtts i landet. Det har ingenting med den straka oppositionen att göra. Men samtidigt går det att läsa om hur US Defence Forces satsar allt mer på att utveckla alternativa bränslen. Anledningarna är många. Militären i USA står för den största bränslekonsumtionen, hela 11 miljarder dollar av försvarsbudgeten går åt till att köpa bränsle.  Till detta kommer att hela USA är som President Bush själv beskrivit det ”addicted to oil”. Mycket av oljan måste som vi alla vet, forslas från andra länder än USA vilket medför stora kostnader bara det. Dessutom måste det svarta guldet hämtas från ibland rätt så farliga områden. Experter uppskattar att de årliga kostanderna för infrastruktur, tillgångar och material som militären behöver för att säkra oljekällor i Mellanöstern, uppgår till  150 miljarder dollar. Konkurrensen om dessa oljekällor har också blivit hårdare. Andra länder som Kina har fått erfara ett ökat behov av energi och börjat se sig om i världen. Men nu har Pentagon börjat satsa på projekt för att ta fram alternativa bränslen. Man vill även skapa en marknad för produktion av detta både för militärt och civilt bruk. Att hitta alternativ bränslen för militärt bruk är inte det lättaste. Flyget behöver en vis typ och flottan en annan. Det gäller att hitta bränseln som både spar energi, är billigare än olja och kan produceras på hemmafronten. Hur skall till exempel stridsfartyg som ligger ute under flera månader och ibland i väldigt ogästvänliga delar klara av sin bränsleförsörjning. Är det möjligt att hitta alternativa energikällor i oceanen?

De långsiktiga planen som Pentagon dragit upp är att bådeinom flyget och flottan, skall olja ersättas med syntetiskt bränsle år 2016. Man har då räknat med att detta blivit tillgängligt på den inhemska marknaden år 2012.
Kommer planen att hitta intresserade investerare? Vem vet. Hursomhelst så vill man minska beroendet till andra oljeproducerande länder. Men det är långt till 2016. Så här skriver Jane’s Defence Weekly: ”Until the day when foreign energy supplies are no longer needed, it is the Pentagon that will continue to take the land in securing enegry supplies for the US and its allies. Strategic commitments will gradually shift towards Adrica and other unstable oil-producing regions where competition for oil resources is increasing.”

Vilken blir slutsatsen? Kommer USA att bli mindre aggresivt när det kommit ut syntetiska bränseln på den egna marknaden?

Kärnvapen byts mot olja

korea.jpgVad skall man tro om detta? Kärnvapen byts mot svart guld. Tja, det kanske inte är så dumt. Hela 950,000 ton brännolja om året erhåller Nordkorea när landet nedmonterar sitt kärnvapenprogram. Om 60 dagar skall i alla fall den största kärnvapenreaktorn vara väck. Inte nog med det, Nordkorea skall inte länge tillhöra ”The Axis of Evil”. Nu kanske USA och resten av världen kan andas ut tack vare denna byteshandel. Men det är ju inte säkert, eller hur. Det är som Calouste Gulbenkian sa ”vänskap i oljebranschen är en hal historia”. Nu är dessutom kärnvapen med i berättelsen. Hur slutar historien då?

Energimeditaioner

Marknadsstat istället för nationalstat

Det finns en koppling mellan säkerhet och ekonomi. Så har det alltid varit i historien, men det är inte om det den här skrivelsen skall handla. Ett land som har goda resurser kan lättare finansiera sin säkerhet motoljeborr.jpg diverse tänkbara hot. Idag är inte de tänkbara hoten enbart militära utan likväl ekonomiska. Det finns tankar om att det som kallas för ”nationalstat” i sinom tid kommer att ersättas av termen ”marknadsstat”. De militära hoten har mest berört nationalstaten, men nu är det kanske inte lika relevant. Faktum är att ekonomiska relationer har blivit allt mer betydande och knyter stater allt tätare till varandra. Detta skapar förvisso trygghet men också nya hot – ekonomiska hot.

Ett ekonomiskt hot som blivit allt mer aktuellt, inte minst kring turerna om den rysk-tyska gasledningen, är energiförsörjningen. Tillgången till energi är och har alltid varit avgörande för vårt lands säkerhet. Sverige är dessutom helt importberoende av olja och gas.

Prognoser för fossila bränslen

Men hur ser då framtiden ut för olika energikällor. De mest omtalade för tillfället är oljan och gasen därför är det mest intressant att titta på dem. Rent generellt är det så att världens energiproduktion kommer att öka snabbare än folkmängden fram till år 2030. Men det innebär inte att skillnaden mellan rika och fattiga länder kommer att minska vad gäller konsumtionen. De fossila bränslena (kol, olja och gas) står för mer än 90 % av världens energiproduktion. Under perioden 1973 till 2003 fördubblades förbrukningen av råolja. De länder som ökade sin konsumtion mest under den perioden var:
– Kina +399
– Indien +360
– Resten av Asien + 282
– Afrika + 172
– Latinamerika + 71
– USA +9

Naturligtvis säger dessa siffror ingenting om konsumtionsfördelningen. Till exempel så förbrukar USA fortfarande mer än tre gånger så mycket som Kina. Men om det fortsätter i den takten så kanske det sker en omkörning Man får inte glömma att Kina redan börjat lägga beslag på Afrikas oljefält.

Hur är det då med gasen? Den ses oftast som ett alternativ till oljan. För närvarande står Ryssland för runt 23 % av den totala naturgasexporten. Många av de västeuropeiska och baltiska länderna blir alltmer beroende av importerad gas. Det samlade beroendet av naturgas inom EU var 43 % år 2002 och förväntas vara 75 % år 2020. Sverige är dock inte så beroende av gas eftersom det bara täcker 2 % av vårt behov. Ett tillägg måste föras och det är att världens reserver av naturgas kommer enligt uppskattningar att räcka längre än oljans. Framtiden tillhör gasen och inte oljan.

Efterfrågan på olja och gas

Men av diskussionen ovan kan man trots allt slå fast att olja kommer att förbli en attraktiv vara länge till. Efterfrågan på gas ökar dock sakta men säkert. International Energy Agency bedömer att omkring 3 billioner (3000 miljarder) dollar behöver investeras i oljefält, tankfartyg och raffinaderier fram till år 2030.
Det är en enormt stor summa pengar, men var skall de komma ifrån? Svara mig den som vet.

Ryssland som världens energikälla

Vår granne i öst – Ryssland, är ett land rikt på råvaror, metaller och andra naturresurser. Här finns nog det mesta för den som önskar prospektera. Som ovan nämnt står landet ensamt för omkring 11 % av världens oljeutvinning trots en slö industri och för 23 % av gasproduktionen. I genomsnitt importerar Europa runt 55 % av sin energi från Ryssland och många av de östeuropeiska länderna är helt beroende av denna.
Vad kommer detta att få för konsekvenser inom en snar framtid? Ryssland tycks ha allt det behöver medan t.ex. Kina och USA måste söka sig bortom sina egna gränser för att hitta bränsle åt sina energislukande industrier. Står vi på gränsen till ett råvarornas krig?

Mittens Rike och Afrikas rikedomar

I min morgontidning läste jag följade artikel som genast fick mig att fundera över vart världen egentligen är på väg. Har redan skrivt om det, men detta bara bekräftar mina ord. Kina är en växande jätte som hungrar efter resurser.
I dagarna reser president Hu Jintao flitigt runt i Afrika och köper upp råvaror. Han har varit där många gånger förut och storhandlat. Mycket står på inköpslistan som naturligtvis toppas av olja. Av oljan som Kina förbrukar kommer en tredjedel från Afrika och mer behövs. Landet köper redan hälften av Sudans.

Men det är inte bara svart guld som behövs utan även mineraler. Ett kontrakt skall skrivas under i Zambia som ger Kina tillgång till koppar. Timmer skall fällas i Kamerun och Liberia. Kina handlar, vandlar och säger till om så mycket i Afrika att man kan tala om en ny gigantisk kolonialmakt värre än Brittish Empire som börjat slå sig ner. Landet har redan sålt stridsvagnar och stoppat FN-sanktioner till Sudan.

Så vart bär det hän? USA vill åt Mellanösterns olja och Kina vill åt Afrikas. Så ser kartan över råvarukriget ut i dagsläget enligt min lilla beräkning. Ända skillnaden mellan de två kombatanterna som jag ser det, är att den senare handlar på fredlig väg än så länge. Trots sin enorma militärmakt, tycks Kina inte intresserat av att ta ifrån andra deras rikedomar med våld. Jag hoppas det förblir så.

En holländare vid namn Jan Pieterzoon sade år 1614 ”handel kan inte fortgå utan krig, och inte heller kan krig fortgå utan handel”. Vad sade jag för någon vecka sedan…krig kräver olja, olja kräver krig….

Gasen, oljan och kriget

Så har den första snön äntligen fallit på vår frusna jord. Trodde aldrig att den skulle göra det med tanke på de mystiska klimatförändringarna. Att dessa förändringar utlöst omfattande spekulationer om miljön och växthuseffekten vet alla om. Men det finns ytterligare en faktor som man bör ha i åtanke i samband med klimatförändringarna. Den heter olja.

Nu under årets första början fick jag syn på intressanta artiklar om priset på oljan. I dem stod att det varma vädret sänker priset på oljan till de lägsta nivåerna på över ett år. Dock förväntas de att stiga igen senare. Men det kan man ju inte veta säkert, tänkte jag då. Bara några dagar senare skruvade Ryssland åt gaskranen och orsakade ett himla ståhej. Gazprom är sannerligen en maktfaktor utan like med 20 procent av världens gasproduktion och därför världens största gasbolag. Jag har tidigare skrivit om Rysslands nya vapen att föra ett slags krig med – gasen.

Men hur är det med oljan då? Vad händer om priset stiger? Har oljan spelat ut sin roll för att orsaka krig?

Nej det tror jag inte. Inte på ett bra tag framöver i alla fall. Krig kräver olja, och olja kräver krig. En ond svart cirkel! Det har man ju sett i alla år. Kampen om oljan ökar våldet och konflikterna runt om i världen. Ett slags dolt motiv. Hela Irakkriget handlar om det svarta guldet och har hittills kostat USA hundratals miljarder dollar. Var det värt det? Hade det inte varit bättre att finna alternativa energikällor? Det hade kanske inte gått för det land som står för en fjärdedel av världens oljekonsumtion att snabbt vaska fram nya kraftkällor. Indien och Kina är dessutom på frammarsch, industrialiseras snabbt och börjar konkurrera med Uncle Sam. Också dessa nya giganter på världsmarknaden skriker efter energi. Inte minst Kina som dock fortfarande utvinner den ur kol men gärna ser olja.

Fredsoptimister menar att alternativa energikällor skulle minska oljeberoendet och därför även risken för krig. Jag kan hålla med om den första slutsatsen, den är solklar. Men den sista är jag mer tveksam till. Fick veta att det amerikanska flygvapnet har börjat testa med syntetiskt bränsle. http://www.af.mil/news/story.asp?storyID=123035568 Varför? Jo för att säkra bränsletillgången för militära operationer.

Så vilka slutsatser kan man dra? Handlar krig ytterst om att säkra energi åt det egna landet? Eller är krig, krig med eller utan en viss typ av energikälla? Har jag en svart….nej förlåt det heter ju blind fläck, framför mina ögon när jag resonerar. Det spelar ingen roll….för jag blir ändå helt svart i synen….

Är gasen Rysslands nya vapen?

Jag vet inte om jag ska tro mina ögon! Ryssland tycks verkligen ha fått en ny Tsar….och han heter Vladimir Putin. Är det verkligen sant? Vilka märkliga tider vi lever i ärade läsare. Peter den Store måste sucka djupt av förtjusning i sin mörka grav över att ha fått en potentiell jämlike. Svjastjennaja Rus (det Heliga Rysslands) glansdagar är trots allt inte till ända. Nej de skall återuppstå!
Jag leker med tanken för mig själv. Om Putin likt Tsar Peter ville grunda en helt ny stad som S:t Petersburg, till priset av tusentals ryssars liv och möda, så skulle han nog göra så. Vad skulle hans nya residens heta? Putingrad?

Nog med lek och tillbaka till allvaret……..

För ett par dagar sedan gick konferensen Folk och Försvar av stapeln. I Svd rapporterades ett och annat av de många intressanta tal som hölls. Ett av dem handlande om den planerade ryska gasledningen som skall löpa genom Östersjön. Av de planerade 1200 km kommer 500 km att hamna i svenskt vatten. I artikeln ”Gasledning påverkas försvarets planering” Svd 17 Januari, står det att ”energi blir allt viktigare, både som en dyr nödvändighet och ett politiskt maktmedel” och att ”olja och gas förändrar den strategiska helhetsbilden”.

Behöver vi vara rädda för ryssen? Kommer Ryssland att använda sin energi, främst gasen som ett nytt vapen? Eller kommer Ryssland att använda sin militära styrka. Nej, säger jag vi behöver inte på ett sätt vara rädda för Ivan, varför det. Varför då undrar ni.
På det svarar jag, att för det första måste man lära känna sin motståndare. Personligen ser jag inte Ryssland i termer av fiende. Ryssland är Ryssland, ett land som alltid varit och fortfarande är en gåta för Västerlandet. Men för att göra min diskussion begripligare för läsaren, så använder jag termen åtminstone motståndare.

För att lära känna sin motståndare bör man blicka tillbaka i dennes historia och försöka finna svaren där. Många av Rysslands etablerade militära principer bottnar i Tsar Ivan den Förskräckliges militärreform från sent 1500-tal. Dess viktigaste del var Kanonorden från den 10 oktober 1577 som reglerade artilleritjänsten. Den omfattande en ring av befästa kloster runt Moskva med artilleri vilka bemannades av munkar. Det nutida ryska försvarskonceptet är utformat enligt liknande principer. Stridsledningen är centrerad i Moskva och luförsvaret samt täcktrupper och rörliga markstyrkor har samma uppgifter som klostren.

Det ryska militära tänkandet skiljer sig mycket från det västerländska. I väst vill man undgå stora egna förluster, medan i Ryssland är man beredd att acceptera dylikt. Den sovjetiska militärteorin är också, med sina negativa inslag svår att förstå för västerlänningar. Men så måste man hålla i minnet hur många katastrofer landet drabbades av under det förra seklet, vilka kräver över hundra miljoner ryssars liv. Mörkertalet är stort.

Men i sin militärdoktrin avser Ryssland att i första hand förhindra väpnade konflikter genom icke-militära åtgärder. Ryssland bör, enligt denna sträva efter ett effektivt system av politiska, rättsliga, organisatoriskt-tekniska och andra internationella garantier för att förhindra att väpnade konflikter och krig uppstår.

Just ordet ”andra internationella garantier” gör att tankarna, likt gigantiska tornklockor börjar ringa i mitt huvud.

Skulle den nya gasledningen kunna vara just en sådan garanti? Ur energin utvinns maktens krafter….Tsar Putin vet vad han gör.