Kategoriarkiv: Finska Försvarsmakten

Finlands självständighetsdag

finlands_flaggaIdag är det Finlands självständighetsdag. Till firandet av denna hör traditionellt tända ljus, flaggning, fackeltåg, slottsbal med mottagning av utvalda gäster.

Kvällens tema för balen kommer att vara två. Det första är Östersjön. Det andra Försoning eftersom det förflutit 90 år sedan det fruktansvärda inbördeskriget 1918. Personer som är verksamma inom vetenskap och konst och som har deltagit i diskussionerna om detta ämnesområde har inbjudits till mottagningen i år.

Annonser

Finland och Sverige stärker försvarsrelationerna

När utrikesminister Carl Bildt besökte Helsingfors år 2006 sade han att ”Detta är den närmaste relation Sverige har med något annat land”. Det är helt sant. Starka historiska och nutida band knyter samman Finland och Sverige. Ingen relation är som den mellan våra länder. Den är unik och ingen annan, med något som helst annat land kan ersätta den. Finland och Sverige har både en gemensam och icke-gemensam historia. Sverige har under de senaste 200 åren gjort helt andra erfarenheter än sitt grannland. Faktum är att landet var under ryskt styre i lite över hundra år och och fick utkämpa fyra krig under första hälften av 1900-talet. Inte heller har Finland varit en kolonisatör liknande Storbritannien och Frankrike. När man samarbetar med varandra och strävar efter att fördjupa en relation är det viktigt att ha förståelse för varandras värderingar, erfarenheter och tankegångar.

På DN Debatt skriver idag Finlands och Sveriges försvarsministrar en gemensam artikel om hur våra länder skall fördjupa samarbetet om försvaret. Vi måste förbättra vår förmåga att kunna agera gemensamt. Men samtidigt skall hela det nordiska försvarssamarbetet fortsätta. ”Våra länder har så långt valt olika vägar för försvarets utformning, men samråder om omställning och framtida inriktning. Sverige och Finland har grundmurat förtroende för varandras förmåga att värna eget territorium” skriver de.

Ryssland har mycket riktigt höjt sina ambitioner vad gäller utrikespolitik. För bara någon vecka sedan varnade chefen för det Utrikespolitiska Institutet, Tomas Ries att Ryssland ”blivit starkare och allt mer militaristiskt”. Finland har en över 1300 kilometer lång gräns att övervaka mot den östra grannen. Östersjön kan också bli föremål för ett ännu större energipolitiskt intresse än den är nu. Gasledningen är ännu inte en realitet men ”Östersjön har förvandlats till ett energins innehav, med fördubblade oljetransporter och 50,000 fartygsrörelser varje år. En betydande del av den ryska exporten går över detta hav. Frakten lär fortsätta att öka eftersom Ryssland fortlöpande bygger ut hamnkapaciteten i Östersjön” skriver de båda försvarsministrarna.

Men det är inte bara med gemensam övervakning av det hav som skiljer oss åt som vi skall utveckla vårt samarbete. Andra områden av intresse är utbildning och övningar men framförallt gemensamma materielanskaffningar. Detta är viktigt eftersom samarbetet mellan finsk och svensk trupp inom de internationella insatserna sannolikt kommer att bli mer omfattande än det är nu. Så här står det i artikeln ”Det är nödvändigt att gå vidare och utöka den gemensamma materielanskaffningen. Det är centralt att de nordiska länderna inte fortsätter att ha olika specifikationer för försvarsmateriel. Det försvårar gemensam utbildning, effektiv logistikhantering och upprättande av gemensamma förband eller gemensam användning av materiel i internationella insatser”.

I slutet skriver de även något som på många sätt påminner om Bildts uttalande i Helsingfors år 2006 ”Få länder har så naturliga förutsättningar för fördjupat samarbete som våra”.

Finska officerare dricker kaffe

Första officeraren ”Tjenare!”
Andra officeraren ”Hur är läget?”
F.O ”Tack, bra! Jag har hällt upp kaffe åt dig. Vill du ha kex”
A.O ”Nej, tack”
F.O ”Ta en bulle!”
A.O ”Nej tack. Absolut inte bulle. Blir tjock!”
F.O ”Irma har bakat”
A.O ”I så fall naturligtvis bulle!”
A.O ”Gott!”
F.O ”Till klubben!”

Finland överväger NATO

natofinl.jpgIdag gavs en rapport ut från det finska Utrikespolitiska institutet. I den är man försiktigt positiv till ett medlemskap i NATO. Finlands utrikesminister, Ilkka Kanerva ser inte heller några problem med ett medlemskap.  Han tror inte att det skulle bli någon ”smärtsam process”. Finland har arbetat så nära organisationen att ett eventuellt medlemskap inte skulle få några större konsekvenser. Ryssland skulle möjligen först reagera negativt för att sedan låta det vara.

Men rapporten påminner även om att Finland måste vara berett att försvara andra om det blir medlem. Men i skrivandets stöd förbereds ett grundligt beslut om anslutning till NATO.

Finlands självständighetsdag

finlandsflagga.jpgIdag den 6 december firar Finland 90 år av självständighet. Året var 1917 och bara någon månad tidigare hade de revolutionära i Ryssland gripit makten. Detta banade väg för Finlands slutliga självständighet efter årtionden av om och men.

Men trots att frigörelsen från Ryssland gick fredligt och oblodigt till, var detta början till en hård inbördes uppgörelse och kommande krig. ”De Röda” som ville att landet skulle fortsätta tillhöra Ryssland tog över makten i Helsingfors och de större industristäderna. Några blodiga månader följde då de slogs ner av ”De Vita” ledda av Finlands mest kände och omtalade general, Mannerheim. Därefter var den inre freden och självständigheten tryggad men inbördeskriget krävde många liv, över 20,000 men siffran går inte att bestämma exakt. 

Ett fyrfaldigt leve för 90-årsdagen av Finlands självständighet!

Militärtjänst i Sverige och Finland

daniel-svensson.jpgIkväll gick första avsnittet av Emigranterna på Svt 2, som handlade om Daniel Svensson. Han gjorde först värnplikten i Sverige, men beslöt sig för att göra den även i Finland. Daniel har även finskt medborgarskap och han ansökte om att få tjänstgöra vid ett svenskpråkigt regemente – Nylands Regemente.
Daniel trivdes från första början. Han berättar om skillnaderna mellan värnplikten i Sverige och Finland. I Finland är den tuffare och mer inriktad på krig. I Sverige gick tjänstgöringen mer ut på att vakta. Före flytten till Finland tränade Daniel hårt, men var ändå orolig för att hans kondition inte skulle räcka till. Man lyssnade mera på hans önskemål vad han ville med sin värnplikt i Finland än i de gjorde i Sverige.

Vid programmets slut är Daniel underofficer vid de finska insatsstyrkorna. Vi önskar honom lycka till!

Finland försvarar värnplikt

kaskela.jpgI Finland gör majoriteten av den manliga befolkningen värnplikt. Varje år tränas runt 25,000 värnpliktiga och reservister. De operativa styrkorna uppgår till runt 100,000 man och totat är det tänkt att att 350,000 skall kunna mobiliseras år 2008. Amiral Juhani Kaskeala, kommendör för försvarsmakten hävdar bestämt att den står sig i internationell konkurrens. Finland har lika många soldater som Sverige i internationell utlandstjänst. 

”Försvarsmakten producerar på ett professionellt sätt dugliga soldater. Dessutom sker det på ett kostnadseffektivt sätt. I Europa finns endast fyra länder som inte under de senaste 90 åren i något skede varit ockuperade. Finland är ett av dem. Storbritannien är ett annat. De två övriga är Sverige och Schweiz som lyckats hålla sig utanför krigen. Då det gäller försvarssamarbete mellan olika länder” säger Kaskeala.

Den finska försvarsmakten är effektiv både vad gäller utbildning och kostnader. Till exempel avsätts en tredjedel av budgeten för materielinköp.  Kaskeala hoppas också mycket på den nordiska försvarssamarbetena.