Kategoriarkiv: JAS

Pengar förstör nästan allt, bristen på pengar förstör resten

Mycket har hänt på en vecka. Igår var det valborg och  nu har maj månad börjat. Då är det bara femton dagar kvar tills Försvarsmakten skall ha kompletterat sitt budgetunderlag inför nästa år. Efter en liten stund av lugn rivstartade försvarsdebatten än en gång. Flera förband skall läggas ner men vilka det blir är inte klart. Men det gäller att hålla isär nedläggning och ihopslagning. För enligt vad jag fått förklarat för mig är det vad som kommer att hända med F21 i Luleå. Flottiljen kommer att slås ihop med de övriga och på så sätt frigörs övningspengar som kan användas till det som bli kvar efter avvecklingen.

Den största orsaken till detta är inte bara materielförsörjningen eller oslipad logistik som Ragnar Hellstadius skrev i SvD den 23 april. Att en organisation som Försvarsmakten har en enorm och tung logistik är helt logiskt. Alla uniformer som skall delas ut till värnpliktiga, vapen, tonvis med ammunition, tusentals liter bensin och olja till stridsfordon och alla JAS-flygplan etc. Listan över det som behövs för att hålla allt fungerande blir oändligt lång. Logistiken är en organisations blodflöde. Men inflationen har även den tagit ut sin rätt på Försvarsmakten. Man får inte längre lika mycket för en miljon kronor som förr. Knappt hade budgetmålet blivit nått förrän man nu inser att det måste skäras ner ytterligare. ÖB Håkan Syrén är inte den förste i raden av ledare för rikets försvar som fått tampas med svarta hål i ekonomin.

Hur blir det då med Norge och JAS-affären? Det är en svår sak att avgöra och ingen jag har pratat med har ens vågat gissa. Norska folket vill gärna se ett köp av Gripen medan militärerna helst vill ha det amerikanska planet F-35. Anledningen till att attityderna är olika är att Gripen är bättre marknadförd hos det norska folket. Vem känner inte till den legendariska JAS-39 Gripen?

Men helt klart är att det är mycket mer än pengar och affärer det är fråga om. Det är även fråga om val mellan tekniska utvecklingar, strategi, politik och framtida relationer. Norge är med i NATO och står det transatlantiska samarbetet nära. Men i tider av nordiska försvarsallianser börjar det höras röster om det inte är dags att titta åt det andra hållet istället. Vilket beslut Norge fattar i den här affären kommer även att fungera som en slags markering. ÖB Håkan Syrén vill helst se att vårt kära grannland köper Gripen. Han och den norske ÖB:n Sverre Diesen har redan samtalat mycket om hur våra försvarsmakter skulle kunna samverka bättre.

Hur nära står vi varandra egentligen? Finland tackade nej till JAS. Danmark överväger att köpa. Även om Norge väljer NATO och amerikansk teknik finns Indien där. Visst vore det glädjande om våra grannar köpte Gripen. En förlorad affär är en förlorad affär. Men Indiens köp är betydligt större. Hela 126 flygplan jämfört mot de 48 som eventuellt norrmännen skall köpa. Andra länder som Rumänien och Schweiz står också på tur.

 

Aforism
Man måste ta pengarna där de finns – hos de fattiga. De har visserligen ont om pengar, men de är många.”                                                           
                         Ettore Petrolini

Annonser

Gripen igen….

gripen.jpg”Flygvapnet bör minska antalet stridsflygplan från 100 till 48. Så kan moderniseringen av Jas Gripen finansieras. Ett sådant beslut kan också bana vägen för en norsk beställning av det så kallade Super-Jas” så tycker folkpartiets Allan Widman om JAS Gripen. Under Rikskonferensen i Sälen kom naturligtvis Gripen på tal som så mycket annat. Minska antalet stridsflygplan? Ja, antalet flygtimmar i Flygvapnet skall ju också minskas för att spara pengar. Vad får det för konsekvenser? Färre piloter?
Har det inte pratats nog om JAS och har det inte satsats tillräckligt med pengar på denna internationella produkt? Vart är vi på väg och hur har vi tänkt oss egentligen? 

”Villkoren för anskaffning av ny försvarsmateriel har förändrats. Fortsättningsvis kommer Sverige att i första hand köpa det som andra utvecklat och i andra hand att utveckla tillsammans med andra” skriver Widman. Behöver Sverige verkligen JAS? Vårt svenska försvar skall bli mera internationellt och delta i fler utländska operationer. Det är ett måste. Är det inte marktrupperna som det skall satsas pengar på för uppgifterna utanför våra gränser? Materielförsörjningen och ekonomin är redan ett skrikande problem. Och vi pratar JAS.
Men samtidigt ligger det någonting i Widmans ord ”En sådan reduktion skulle också återställa balansen mellan antalet flygplan å ena sidan samt antalet moderna vapen och utbildade ­piloter å den andra”. Vi måste också samarbeta med våra nordiska grannländer som Norge.

Nu vill jag höra åsikter för jag kan ha missuppfattat hela saken. Flygvapen är inte min starka sida.

Försvarsmateriel och JAS

sten_tolgfors.jpgAtt JAS Gripen är högt efterfrågad ute på världsmarknaden, märks allt mer allteftersom dagarna avlöser varandra. Först Indien och nu till militärjuntan i Thailand, det går bra för JAS. En riktig ”cash-cow”! Känner sig den svenska försvarsindustrin lite mer hoppfull nu? Men till militärjuntan i Burma får inte vapen säljas. För där kränks ständigt de mänskliga rättigheterna. Ändå stod det att läsa i en krönika i Metro, att de burmesiska soldaterna är beväpnade med svensktillverkade automatkarbiner som de riktar mot munkar. Hur har våra välkonstruerade och robusta vapen som inte får säljas hursomhelst hamnat i ”fel händer”? Men sådan är vapenhandeln. Där ett krig tar slut och vapnen läggs på hyllan, tar någon krämare och köper upp dem och säljer vidare och så vidare  osv, osv.

Försvarsminsiter Sten Tolfgfors verkar även han hoppfull eller rättare sagt övertygad. Han är övertygad om att det går att spara på försvarsmateriel. Alla resurser skall inte läggas på stora och långsiktiga projekt som JAS. Enligt en intervju med honom i Dagens Nyheter skiljer sig regeringens nuvarande finansplan från tidigare på tre punkter:
1) Besparingarna är en miljard mindre om året än det som tidigare framkommit.
2) Försvarsdepartementet skall leda arbetet med att ta fram en ny materielförsörjningsprocess.
3) All det som frigörs från materielsidan skall läggas på internationella insatser.

Tolfors tycker att socialdemokraterna hycklar när de kritiserar besparingarna. Han anser sig utföra de riktlinjer som den förra regeringen drog upp. Så….betyder det att de största partierna sitter i samma båt vad gäller försvarsfrågan? Vem trimmar seglen och vart blåser vinden? Inom politiken hjälper dock inga kompasser….släng dem alla överbord.
Navigare non necesse est…..

Sten Tolgfors – vapenvägraren som kom på andra tankar

stentolgfors.jpgSåg en intervju med vår nye Försvarsminister Sten Tolgfors i Metro. Där ställs två raka frågor om varför han vapenvägrade och varför han ändrade uppfattning. Han har inte gjort värnplikt. Tolgfors berättar att han var ung och idealistisk. Hur många är inte det?
Sedan ändrade han uppfattning: ”Jag fick en riktig aha-upplevelse 1988 när jag jobbade på Röda Korset. In kom en kurdisk kille med ett hundratal fotografier som var tagna av en privatperson i Hajabja (där Saddam hHusseins trupper dödat tusentals människor med giftgas). Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva de bilderna, men om du tänker dig de värsta Hollywood-krigsfilmerna, fast det är på riktigt, med sargade människor överallt. Någonstans där insåg jag att det inte alltid är tillräckligt att prata med ord.”

Alla ändrar vi vår uppfattning någon gång under livets gång. Annars är man en fullkomlig åsiktsfacist som aldrig kommer någon vart när omgivningen förändras. I en värld som denna kan allt hända, voilá, se där…en man som inte ville bära vapen blev Försvarsminister. Det är en fascinerande, intressant och spännande värld vi lever i.
Redan igår fattade Tolgors sitt första beslut som Försvarsminister. En storsatsning på utveckling av JAS-Gripen för miljarder skall ske.
”Dagens beslut är bra för det svenska försvaret. Sverige får tillgång till ett modernt och kostnadseffektivt flygplanssystem, som också fungerar väl i internationell samverkan. Det är också bra för möjligheterna att finna framtida exportmöjligheter för Gripen” lyder hans första pressmeddelande som Försvarsminister.

Här går det undan……som flyget nästan….

Norge köper JAS

Efter månader av förhandling har Norge slutligen skrivt under ett samarbetsavtal för JAS 39 Gripen. Avtalet är värt 150 miljoner norska kronor och omfattar 48 stridflygplan. Dessa skall anpassas enligt Nato-standard. Norge står i dagarna inte ensam i sitt intresse om att köpa Gripen. Bland möjliga kunder återfinns Indien, Danmark, Bulgarien, Rumänien och Kroatien. Om alla tackar ja, rör det sig om 250 stirdsflygplan.

Men avtalet handlar om mycket mer än enbart JAS-samarbete. Det är även ett stort steg i det fortsatta samarbetet mellan Norge och Sverige, som det talats om tidigare. Försvarsminister Mikael Odenberg säger att: avtalet utgör ytterligare ett viktigt steg i det långvariga samarbetet mellan våra två grannländer.

ISAF, JAS och Afghanistan

”Vart är Sverige egentligen på väg?” Så inleds en protestinsändare med rubriken ”Svenska trupper har inte i Afghanistan att göra!” i dagens DN. Tillsammans med insändaren medföljer 600 namn. Bland några av de mer kända återfinns Hans Alfredson, Tom Heyman, Peter Curman och Birger Schlaug. I insändaren kan man bl.a. läsa:
”Vi protesterar mot Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Det strider mot den trasitionella svenska neutralitetspolitiken och 200 års fredlig utrikespolitik.”
”Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan – öka den civila hjälpen!”.

I dagarna har en debatt om svenskt bidrag till internationella insatser i form av flyg rasat. Ett av de namn som hörs tydligast är just Afghanistan. I dagens Svd skriver ÖB tillsammans med FM:s insatschef Jan Jonsson:

”FN vill ha jas. Det är inte Försvarsmakten utan FN och andra delar av det internationella ­samfundet som efterfrågar insatser i Afghanistan med Jas 39 Gripen. Att beskriva svenska ­flyginsatser i Asien eller Afrika som ett PR-jippo för Jas är stötande”.De betonar att Afghanistan är ett land med dåligt vägnät och de vägar som finns är i dåligt skick. Det effektivaste och tryggaste sättet att ytövervaka är just med flyg. Att enbart bidra med markstridstrupper är inte tillräckligt. Artikeln avslutas med orden:
”Men det är inte fråga om att föra krig, detta är fredsfrämjande insatser. Just nu gör närmare 1 000 svenska män och kvinnor avkall på bekvämlighet och svensk trygghet för att, under omständigheter som inte är riskfria, göra världen lite säkrare för oss alla”.

Turerna kring JAS fortsätter

Turerna kring JAS fortsätter. Nu skall en förundersökning inledas kring misstankar om mut vid uthyrningen av plan till Tjeckoslovakien. Det är även tal om en undersökning vad gäller mutbrott vid försäljningen av Gripen till Sydafrika. Om det blir så kommer att meddelas av överåklagare Christer van der Kwast.