ISAF skall utökas

isaf_loggoEfter en del strider och inre oenighter har både Socialdemokraterna och Regeringen kommit överens om att styrkan i Afghanistan skall utökas. Men Västerpartiet och Miljöpartiet är fortfarande emot detta. Det senare vill dock att styrkan finns kvar, men inte utökas. Det förra vill helt se  den försvinna helt och hållet.  

Det var i torsdags som försvars- och utrikesutskottet blev klara med ett förslag om ovanstående åtgärd. Alltså skall ISAF förstärkas från 390 soldater till omkring 500. Dessutom skall transportflyg och sjukvårdshelikoptrar tillföras samt rådgivare till den afghanska armén. Men för att allt detta skall ske behövs ett  nytt riksdagsbeslut.

Riksdagen debattera och besluta om Afghanistantruppen på torsdag denna  vecka enligt schemat. Vi får vänta och se hur det blir tills dess.

Annonser

Tjetjenska legosoldater i Georgien

tjetjenlegoI det senaste nummret av ”Soldiers of Fortune” står en artikel om hur Ryssland lät skicka de värsta råskinnen som tänkas kan till kriget i Georgien. Den ryske Moskva-journalisten Arkady Babchenko lyckades fånga på bild vad som uppenbarligen är tjejtenska legosoldater som slåss för Ryssland. Babchenko är själv veteran från de båda Tjetjenienkonflikterna. I den första 1996-98 deltog han som värnpliktig och till den andra som bröt ut år 2000 anmälde han sig frivilligt. Han ahr också låtit författa en bok med titeln ”One soldiers war in Chechnya”. Dessa tjetjenska legosoldater som existerade flera månader innan Georgienkriget, är så råa i sitt hantverk att Tjetjeniens egen Moskva-installerade president Ramzan Kadyrov i april krävde att deras enhet upplöstes.

Mitt i rapporteringen från Georgien opererade dessa soldater som utan tvekan kallade sig själva ”Tjetjener”. De var och är en del av Vostok-bataljonen som leds av Badrudin Yamadaev. Tillsammans med sin bror Ruslan, är bröderna Yamadaev omtalade för sitt utövade av tortyr, kidnappningar och våld som är för mycket även för tjetjenerna. Den mest kända incidenten rörande Vostok-bataljonen utspelade sig i staden Gudermes. Den 14 april detta år bröt en eldstrid ut mellan den tjetjenske presidentens egna styrkor och bröderna Yamadaevs. Ruslan ledde bataljonen med hade även med sig sig bror Ruslan som är tjänsteman i det ryska parlamentet. Exakt hur många som dödades i striderna är oklart. Men det rörde sig om ett tjugotal soldater och flera civila offer.

Vidare att lägga till är att Vostok-bataljonen lyder under Russian Defense Ministry’s 42nd Motorized Rifle Division. Denna är permanent stationerad i Tjetjeneien och har ytterligare en underlydande enhet bestående av pro-ryska tjetjener under sig nämligen Zapad-bataljonen. Varje år genomför runt 60-80 tjetjenska män sin värnplikt i dessa enheter. När president Kadyrov bad Kreml att upplösa Vostok blev han inte hörsammad. I augusti sändes alltså bataljonen in i Georgien för att som Soldier of Fortunes Ralph Peters uttrycker det ”to do their dirtiest dirty work”. Varför detta? Peters förklarar detta enligt KISS-principen (Keep-It-Simple-Stupid). För det första så ville Premiärminister Putin att georgierna skulle få lida – verkligen lida. Tjetjenerna är vid det här laget experter i allehanda övergrepp. För det andra ger det den ryska armén en anledningat att bortförklara sin egen delaktighet i de värsta brutaliteterna. De kunde hävda att det var ”frivilliga” från Norra Kaukasien som kommit till Georgien för att stödja sina Sydossetiska bröder. Men i själva verket var det lejda soldater. Men varför målade legosoldaterna vita bokstäver på sina fordon och tala om för hela världen att de var tjetjener. Här har Peters också en jordnära förklaring. Soldaterna i Vostok-bataljonen är stolta över att de har ett rykte om sig som sätter skräck i folk. Dessutom ville de undvika att de ryska soldaterna skulle öppna eld mot dem.

Men Peters verkar i sin artikel inte vara mest upprörd över Rysslands anlitande av dessa råskinn. Utan att USA försett den georgiska armén med vad som i princip kunnat skänkas till Överskottsbolaget. Den utrustning som de georgiska soldaterna bar var ”antik”. Ändå gjorde dessa män allt vad de kunde för att stödja USA i Irak. Den träning och instruktioner som gavs till Georgien handlade enbart om fredsbevarande, anti-terrorism och ”small-unit tactics”. Den var aldrig förberedande för krig i still med det som skedde i augusti. ”The Georgians gave us all they had, and we gave them crap” skriver Peters.

Brott under värnplikt ökar

sibDet är inte bara dödsolyckorna som har ökat i det militära. Sedan år 2006 har antalet brott under värnplikten ökat. I år har 20 personer fått avsluta sin tjänstgöring på grund av olika förseelser. Flest har åkt dit för narkotika brott. Fem stycken anmälda. Kommer ni ihåg incidenten på Amf 1 i januari? Det var inte bara fråga om knark, utan även mobbning, olaga hot och stölder av alkohol. Ja, idag är det narkotika som gäller. Förr i tiden kunde man i princip bli arkebuserad för fylla och skadegörelse om man hade druckit för mycket av kronbrännevinet. På Skaraborgs regemente har alla de fyra fallen av sexualbrott skett, varav en våldtäkt på ett logoment. Hur kommer det sig?  

Vad beror det på att siffran stigit från 7 personer år 2006 till 20 detta år? Är det relaterat till de minskade värnpliktskullarna och att det därmed blivit lättare att uppdaga brott? Eller har det att göra med det tuffare samhällsklimatet….

Utländsk underrättelseverksamhet

spionSäkerhetspolisen rapporterar att det bedrivs underrättelseverksamhet mot Sverige och utländska mål i landet. Det som ”spionerna” är ute efter är förståss att komma åt uppgifter om politiska, ekonomiska och militära förhållanden, avancerad teknologi, forskning samt regimkritiska grupper i vårt land. Informationsinhämtningen beskrivs som ”bred och systematisk”.

Detta är naturligtvis ingen nyhet i sig. ”Spionen har aldrig avrustat” som det heter hos MUST. Det är bara det att den personbaserade inhämtningen via s.k. agenter är tillbaka på i stort sett samma nivå som under det kalla kriget. Trots att inhämtning av viktiga uppgifter kan ske via exempelvis signalspaning, så är behovet av traditionella och skickliga spioner kanske större än någonsin. Detta eftersom signalspaning slukar enormt mycket tid och resurser. Främmande makts underrättelsetjänster bedriver även signalspaning i  Sverige, dvs uppfångar luftburna signaler. Detta är inte olagligt. Däremot är det olagligt att avlyssna signaler som går genom kabel. I Sverige är spioner och agenter i allra högsta grad verksamma och det händer att officerare och andra försvarsanställda kontaktas av främmande makt med ”…avsikt att eftersöka information som är skyddsvärd ur ett svenskt perspektiv”.

Ungefär 15 länder har representanter för sina  underrättelsetjänster här i Sverige. Flera av dessa har deklarerat sinunderrättelsepersonal till Säkerhetspolisen och samarbeten bedrivs. Men så finns det odeklarerade godset. Länder som Sverige har vänskapliga säkerhetspolitiska relationer med  kan vara konkurrenter på andra områden.  

”Generellt sätt ligger underrättelsehotet mot Sverige på en förvånansvärt hög nivå. Nordkalotten och norra Europa har fått ett nytt strategiskt läge. Nya ekonomiska intressen i regionen ökar utmaningarna…Vi kan bara konstatera fakta. Nivån är ungefär densamma som under kalla kriget. När det gäller signalspaning från fartyg och flygplan utanför svensk land- och sjögräns kan vi till och med konstatera en ökning” berättar John Daniels som är säkerhetschef för MUST.

Det går att läsa en rapport från Säkerhetspolisen om olika spionärenden under år 2007. I denna ges en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri utifrån öppna källor. Rapporten är geografiskt uppdelad utifrån det land där underrättelseverksamheten utfördes. Det rör sig till större delen om militärt spionage. I MUST:s årsrapport går följande att läsa ”En god förmåga att bemöta yttre hot spelar marginell roll om problemen så att säga finns på insidan. Säkerhetsprövningen av Försvarsmaktens anställda har utvecklats med syfte att säkerställa att all personal uppfyller kraven på pålitlighet och lojalitet.Många allvarliga incidenter är onödiga och har sin grund i bristande kunskap och/ eller slarv. Ett gott ledarskap och riktade utbildnings- och informationsinsatser är den bästa metoden för att skapa ett brett säkerhetsmedvetande och arbetssätt där den skyddsvärda verksamheten ges ett tillräckligt skydd. De kommande åren skall vi tillsammans arbeta för en smartare och vassare säkerhetstjänst”.

Finlands självständighetsdag

finlands_flaggaIdag är det Finlands självständighetsdag. Till firandet av denna hör traditionellt tända ljus, flaggning, fackeltåg, slottsbal med mottagning av utvalda gäster.

Kvällens tema för balen kommer att vara två. Det första är Östersjön. Det andra Försoning eftersom det förflutit 90 år sedan det fruktansvärda inbördeskriget 1918. Personer som är verksamma inom vetenskap och konst och som har deltagit i diskussionerna om detta ämnesområde har inbjudits till mottagningen i år.

Det är krut i Tomhylsan!

SWEDEN-DEFENSE/Han slets hastigt bort från sin position som handelsminister för att bli försvarsminister. Sedan den dagen har han verkligen synts flitigt i debatten. Mig veterligen är han en av de ministrar som frekventerar debattsidorna flitigast…just nu i alla fall. Han för ut sitt budskap med hjälp av några av de ”stora drakarna” DN, SvD, Expressen, Sydsvenskan för att nämna några.

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver ofta både på egen hand och ihop med andra. När han utnämndes till sin position fick han som bekant öknamnet ”Tomhylsan”. Kommer ni ihåg intervjun med Odenberg i DN den 6 oktober 2007? Då han berättade om smeknamnet. Jag citerar:”Enligt Odenberg har Tolgfors inom försvarsmakten fått smeknamnet ”tomhylsan” – något som skulle kunna tolkas som att det nya statsrådet inte har någon laddning i sin ammunition. ”Jag fnissade lite när jag hörde det där.” Ja, så lät det då… 

Men han har enligt min uppfattning skött sitt tunga ämbete utan knot, gråt och tandgnisslan. Jag har låtit göra en egen lista över alla debattartiklar han skrivit själv och tillsammans med andra. Den är kanske inte helt komplett, sedan måste man tänka på alla intervjuer han hela tiden ger.

”Vi är redo att försvara våra nordiska grannländer” DN 20 november 2008

”Försvarssamarbetet stärks” Sydsvenska Dagbladet 12 november 2008

”Försvaret klarar i dag inte att värna Sverige” DN 7 november 2008

”Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna” DN 9 oktober 2008

”Spekulativt om FRA” DN 19 september 2008

”Gemensamma förband med Norge en lösning” DN 10 juni 2008

”Pellnäs går över gränsen” SvD 9 september 2008

”Aggressionen har en betydande relevans” SvD 28 augusti 2008

”20 000 saknar militära uppgifter” SvD 17 augusti 2008

”FRA spanar inte på enskilda svenskar” SvD 28 juli 2008

”Vår beredskap är fortsatt god” SvD 13 juni 2008

”Utgångspunkterna för den framtida inriktningen av försvaret” DN 10 juni 2008

”Försvarsförmågan stärks av ny NBG” Göteborgs Posten, 30 maj 2008

”Våra länder fördjupar samarbetet om försvaret” DN 26 maj 2008

”Sverige ska ha ett starkt försvar” Sundsvalls tidning 17 maj 2008

”Nytt samarbete löser försvarskrisen” SvD 13 maj 2008

”Försvarets framtid bygger på samarbete” Göteborgs Posten 2 maj 2008

”Sanningen om insatsen i Tchad” Svenska Dagbladet Brännpunkt 20 februari 2008

”Medlemskap i Nato är naturligt” SvD 16 februari 2008

”Fler kvinnor i försvaret” Sydsvenskan 5 november 2007

”Socialdemokraterna krossar försvaret” Dagens Industri 11 oktober 2007

”Inget annat än kejsarens nya kläder…” Blekinge läns tidning 11 oktober 2007

”Ökat samarbete ger bättre förutsättningar” Värnpliktsnytt 10 oktober 2007

”Röd-grön försvarsröra väntar” SvD 5 oktober 2007

”Nya miljoner för fred utomlands” SvD 16 september 2007

Frivilligförsvar i Norden

Idag hade Sankt Eriks FBU-förening bjudit in till ett evenmang med temat ”Frivilligförsvar i Norden”. Föreläsarna var Finlands försvarsattaché överste Harri Niskanen och Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg. Det blev en intressant söndagseftermiddag där våra länders respektive frivilligförsvar gicks igenom. Framtiden och det nuvarande läget diskuterades.

niskanenÖverste Harri Niskanen redogjorde för Finlands försvarspolitiska läge idag. Hotbilderna är huvudsakligen tre. De militära hoten mot landet är inte sannolika men inte heller uteslutna. Det är inte bara mot Finland som hot riktas utan även mot länder över hela världen. De asymmetriska hoten består av terrorism, internationell brottslighet och cyberhot. Den tredje gruppen består av naturkatastrofer, pandemier, klimatförändringar m.m.
Den finska försvarsmaktens huvuduppgifter i prioritetsordning är också tre till antalet. Nämligen:
1) Det militära försvaret av Finland: innefattar bl.a. övervakning av landområden och att stärka försvarsviljan hos folket.
2) Stödjande av andra myndigheter: Handräckning för upprätthållande av allmän ordning, räddningsverksamhet och deltagande i lämnande av bistånd till annan stat exempelvis efter terrorattack eller naturkatastrof.
3) Internationella missioner: Idag tjänstgör 800 finska soldater utomlands i bl.a. KFOR, ALTHEA och Tchad.

Finlands försvarsmakt har 16,000 anställda. Lite över hälften av dem, 8800 är militärer. Av dem är 3700 officerare, 3200 är s.k. institutionsofficerare (utbildas inte längre), 1650 är underofficerare (satsas mera på dem) och 250 är avtalssoldater. De resterande 7200 är civila anställda.
Försvarsbudgeten ligger på 20 miljarder svenska kronor. Försvarsmakten är en del av samhället och skall därför utvecklas därefter. 80% av finlands befolkning får order att göra värnplikt varje år. 20,000 genomför denna av dem är runt 200-300 kvinnor. Försvarsmakten har brett stöd hos folket.

Repövningar med ca 25,000 reservister hålls varje år. Det blir mellan 2-5 dygn per reservist. Därtill kommer ca 17,000 frivilliga som deltar i övningarna. Den finska beredskapen ser ut enligt följande. I varje garnision finns beredskapsavdelning bestående av ungefär 100 värnpliktiga som skall kunna stödja andra myndigheter. Sedan finns det beredskapstrupper som skall vara i tjänst 48/72 timmar efter alarm. Dessa trupper uppgår till runt 10,000 man. Efter några veckor av förberedelser skall 350,000 soldater ha mobiliserats.

Från och med den 1 januari år 2008 finns Landskapstrupper (motsvarande svenska hemvärnet). Dessa är helt frivilliga och får ingen lön. Personalen har sin utrustning hemma förutom vapnen. Landskapstrupperna tillhör Försvarsmaktens krigstida organisation. En försvarsutbilning finns också. Exakt hur många som utbildas varje år går inte att säga exakt. Men det rör sig om runt 50,000. Utbildningsorganisationen ger kurser enligt de behov som existerar. Utbildarna är helt frivilliga och samarbetar med Försvarsmakten. Det finns dock administrativt anställda.

Idag har man aktivt medlemskap inom EU. NATO-medlemskap är inte ännu aktuellt. Men interoperabilitetsfrågor går bra enligt PfP:s principer. Man kan delta i NRF (NATO Response Force) men med vissa restriktioner. Inom det nordiska samarbetet är principerna klara, men praktiska åtgärder är under arbete. Ryssland har alltid varit en utmaning för Finland. Men är inget direkt hot. En säkerhetspolitisk redogörelse kommer att släppas nu i december eller i januari nästa år. Den skulle ha kommit tidigare, men kriget i Georgien försenade den.

ekenbergBrigadgeneral Roland Ekenberg berättade allmänt om Nationella Skyddsstyrkorna – Hemvärnet. Det finns ett exakt datum för när Hemvärnet bildades. Detta är den 29 maj år 1940 då Riksdagen fattade beslutet. Anledingen var Andra Världskrigets utbrott. Men ett visst Hemvärn existerade redan på olika håll i landet. År 1990 utgjorde Hemvärnet 13% av hela Försvarsmaktens insatsorganisation. Idag har andelen stigit till 50% och därmed utgör Hemvärnet den enskilt största delen i hela Armén. Men budgeten ligger på 1,2% av hela den totala försvarsbudgeten. Detta blir 600 miljoner kronor.  Dessa fördelas enligt följande:
– Övningskostnader 90
– Ersättningar till HV-soldater 100
– Löner till anställda 270
– Logistik/förråd/hyra/materielkostnader 140

Hemvärnet har gjort samma resa som övriga Försvarsmakten, men frivilligheten har alltid bestått. Väpnad strid är grundförmågan och uppgifterna är skydda, bevaka och ytövervaka. Nyligen har frivilligutredningen blivit klar. Försvarsminister Sten Tolgfors har sagt att Hemvärnet kommer att ha en fortsatt viktig uppgift att uppfylla. I själva Norden är Sverige, Norge och Danmark de största med sina Hemvärn. Norge har 45,000 soldater, Sverige 30,000 och Danmark 22,000 plus 30,000 i reserven. De baltiska staterna har också hemvärn vilka återupprättades år 1990. Finland har nyligen låtit sätta upp landskapstrupperna.

Hur ser då utveckligen och framtiden ut? Hemvärnet har börjat ”komma ut ur skogen” för att öva alltmer SIB (Strid i bebyggelse). Utbildningsfrågor diskuteras och debatteras livligt. Värnpliktskullarna blir allt mindre och alternativa metoder för att fylla vakanserna måste komma till stånd. Försök till Direktutbildning för Hemvärnet har genomförts och avslutades faktiskt idag. Man rekryterar och utbildar lokalt med hemvärnskontrakt från första dag. Men avtalsuppfyllnaden är för närvarande på tok för låg inom Hemvärnet och övningarna måste anpassas bättre.